Forumi Karrierës në degën Inxhinieri Ndërtimi

Universiteti POLIS Forumi i Karrieres 1
KarrieraNjoftime

Forumi Karrierës në degën Inxhinieri Ndërtimi

Forumi Karrierës në degën Inxhinieri Ndërtimi

U zhvillua Forumi “Dita e Karrierës” me përfaqësues nga kompanitë e sektorit të ndërtimit si dhe nga Departamenti i Inxhinjerisë së Ndërtimit nga Universiteti Polis, ku u diskutua mbi sfidat e reja në tregun inxhinierisë ndërtimore; kualifikimin dhe aftësimin e të rinjve, në përputhje me sfidat e reja në tregun e punës; si dhe punësimin në përputhje me kriteret e bizneseve të sektorit, etj.

Në forum u paraqitën edhe mundësi konkrete për punësim dhe internshipe të paguara ku studentën e interesuar aplikuan. Stafi i degës së inxhinierisë së ndëretimit përfaqësoi në këtë takim në Universitetin POLIS, dhe Fakultetin FAD.

#UniversitetiPolis #InxhinieriNdërtimi #DitaeKarrierës
#Matura2023 #FitoBursë #Punësim #Internship #Fad #HapësirëpërMendim

www.universitetipolis.edu.al