Xhume Kumanova

Dr.

XHUME KUMANOVA

Departamenti: 
OMB/UNECE – Qendra Kërkimore e Qëndrueshmërisë
Kontakt: 
xhume_kumanova@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. XHUME KUMANOVA – Ka studiuar në nivel universitar për Inxhinjeri Kimie, dhe ka graden shkencore Dr.  Ajo është një nga eskpertet më me përvojë për analizat laboratorike në vend për ujin, tokën dhe ajrin, dhe sidomos në fushën e “Kimise Analitike” si dhe në përdorimin e instrumentave të specializuara që lidhen me të. Pas një përvoje të pasur në institucionet kërkimore publike të fushës, ajo punon prej disa vitesh në Universitetin Polis ku ka dhënë kontribut sidomos në ngritjen, certifikimin dhe konsolidimin e laboratorit mjedisor LMUP, pranë njesisë së IF Fabrikës së Inovacionit. Përmes analizave laboratorike ajo asiston kërkimin dhe procesin mësimor në lëndë dhe degë që kanë lidhje me këtë fushë. Kontribuon edhe në kryerjen e analizave laboratorike të certifikuara për ujin, si shërbim konsulence i laboratorit të U-POLIS (misioni i tretë i universitetit). Puna e saj është dokumentuar në mjaft artikuj dhe raporte publike