Xhimi Hysa

Profesor i Asociuar i Menaxhimit

XHIMI HYSA

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
xhimi_hysa@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prof. Assoc. Dr. Xhimi HYSA është Profesor i Menaxhimit të Biznesit pranë POLIS Business School (PBS). Prof. Hysa ka mbi 15 vjet përvojë akademike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai ka dhënë mësim në Universitetin “La Sapienza”, LUISS Business School, Hochschule Mainz School of Business, Universitetin EPOKA dhe Universitetin e Tiranës, ndër të tjera. Prof. Hysa njihet si një nga pionierët akademikë në Evropën Lindore për lëvizjen e biznesit social. Së bashku me Çmimin Nobel, Prof. Muhammad Yunus, ai ka bashkëthemeluar në Shqipëri Qendrën Kërkimore Yunus për Biznesin Social, e para e këtij lloji në të gjithë Evropën Lindore. Prof. Hysa është gjithashtu sipërmarrës dhe konsulent biznesi. Ndër organizatat e këshilluara nga Profesor Hysa renditen edhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Calabrese, M., Suparaku, S., Santovito, S., & Hysa, X. (2023). Preventing and developmental factors of sustainability in healthcare organisations from the perspective of decision makers: an exploratory factor analysis. BMC Health Services Research, 23(797), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12913-023-09689-w  SJR Q1; Classe/Fascia “A”

Hysa, X., Carrubbo, L., Iandolo, F., Megaro, A., & Baldi, G. (2023). Service innovation insights in the grocery retail service ecosystem. International Journal of Services and Standards13(3/4), 221-243. https://dx.doi.org/10.1504/IJSS.2023.132793 SJR Q4

Hysa, X. (2023). Research as a decision-making process: a viable systems’ perspective. Forum A + P, Vol. 24. POLIS University.

Cela, S., Hysa, X., Duman, T., & Zenelaj, B. (2022). Regional branding of Western Balkans through sustainable tourism. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, 12(2), 521-564. https://doi.org/10.33776/et.v12i2.7079   

Dezi, L., Hysa, X., Calabrese, M., & Mercuri, F. (2022). Open Total Quality Management in the Circular Economy Age: A Social Enterprise Perspective through the Case of Patagonia. Total Quality Management & Business Excellence, 1-15. https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2051698 ABS 2; Classe/Fascia “A”

Hysa, X. and Themeli, A. (2022). Interorganizational coworking: attenuating complexity, enhancing resilience and fostering open innovation and knowledge cocreation. Transforming Government: People, Process and Policy, 16(2), 244-257. https://doi.org/10.1108/TG-07-2021-0117 ABS 2