Xhimi Hysa

Profesor i Asociuar i Menaxhimit

XHIMI HYSA

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
xhimi_hysa@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prof. Assoc. Dr. Xhimi HYSA është Dekani i Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, njëherazi edhe drejtuesi i POLIS Business School. Prof. Hysa është Profesor i Menaxhimit të Biznesit me rreth 15 vjet përvojë akademike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai ka dhënë mësim në Universitetin La Sapienza, LUISS Business School, Hochschule Mainz School of Business, Universitetin EPOKA dhe Universitetin e Tiranës, ndër të tjera. Prof. Hysa njihet si një nga pionierët akademikë në Evropën Lindore për lëvizjen e biznesit social. Së bashku me Çmimin Nobel, Prof. Muhammad Yunus, ai ka bashkëthemeluar në Shqipëri Qendrën Kërkimore Yunus për Biznesin Social, e para e këtij lloji në të gjithë Evropën Lindore. Prof. Hysa është gjithashtu sipërmarrës dhe konsulent biznesi. Nder organizatat e këshilluara nga Profesor Hysa renditen edhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Dezi, L., Hysa, X., Calabrese, M., & Mercuri, F. (2022). Open Total Quality Management in the Circular Economy Age: A Social Enterprise Perspective through the Case of Patagonia. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2051698

Hysa, X. and Themeli, A. (2022). Interorganizational coworking: attenuating complexity, enhancing resilience and fostering open innovation and knowledge cocreation. Transforming Government: People,
Process and Policy, 16(2), 244-257. https://doi.org/10.1108/TG-07-2021-0117

Hysa, X. (2022). Critical case. In B. Frey (Ed.), The SAGE encyclopedia of research design (Vol. 1, pp. 356-356). SAGE Publications, Inc., https://dx.doi.org/10.4135/9781071812082.n130

Hysa X., Kruja A., Hagen T., Demaj E. (2022). Smart-Social Business Cities: The Evolution, Concepts, and Determinants. In: Visvizi A., Troisi O. (eds) Managing Smart Cities, 159-177. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-93585-6_9

Hysa, X., Vito, P., Di Carluccio, N., & Bianco, R. (2021). Il ruolo mediatore del bricolage nell’attenuazione della complessità della dinamica dei gruppi quali sistemi vitali. Rivista di Studi Manageriali, 2(2), 18-38.
https://web.uniroma1.it/dip_management/sites/default/files/Risma_02_2021.pdf

Hysa, X., Calabrese, M., Bilotta, A., & Iandolo, F. (2021). The positive conformity experiment: judgments and decisions in cohesive groups under the pressure of positive attitudes. International Journal of Management and Decision Making, 20(1), 1-28. https://dx.doi.org/10.1504/IJMDM.2021.112354