Vjola Ziu

Asistente lektore

VJOLA ZIU

Departamenti: 
Art dhe Design
Kontakt: 
 vjola_ziu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

MSc. Vjola Ziu është asistente lektore në departamentin e Art dhe Dizajn, njekohësisht dhe graphic designer që merret me pjesën e grafikës së marketing të Universitetit POLIS.
Është POLIS ALUMNI ku është diplomuar në Bachelor për “Art dhe Dizajn” dhe master në “Dizajn të Aplikuar”. Ka punuar për një kohë 3 mujore(sezonale) për 3 vite rradhazi si fotografe dhe editore fotosh në studio fotografie. Pas një eskperience disa vjeçare në tregun e punës si graphic designer në kompani italiane dhe shqiptare rikthehet në Universitetin POLIS tanimë si asistente lektore në lëndët: Fashion Design, Dizajn Multimedial, Gjuhë Pamore.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Gjatë periudhës së studimeve ka marrë pjesë në 6 ekspozita kolektive dhe në 1 personale në vitin 2013.

Ka marrë pjesë në workshopet e Tirana Design Week dhe Tirana Architecture Week: BioPlarch, Tirana DressmeUp, Taxonomy-Architecture as an act of curation

Ka qenë pjesë e projektit të “100 fshatrave” si grafika e LOT-16

Është marrë me Fotografinë dhe Dizajnin në eskpozitën “Modules and Models”