Vjola Ziu

MSc.

VJOLA ZIU

Departamenti: 
Art dhe Design
Kontakt: 
 vjola_ziu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

MSc. Vjola Ziu është Dizajner dhe ka rolin e Asistent Lektorit pranë departamentit të Art dhe Dizajn në Universitetin POLIS. Prej Vitit 2022, Ziu mban pozicionin e Dizajnerit Grafik pranë zyrës së marketimit në U_POLIS.

Është POLIS ALUMNI ku është diplomuar në Bachelor për “Art dhe Dizajn” në vitin 2017 dhe master në “Dizajn të Aplikuar” në vitin 2020.

Përtej pjesës grafike që ajo ndan me disa kompani te njohura Italiane në tregun Shqiptar, eksperienca e Ziut shtrihet dhe në fushën e fotografisë me një sërë bashkëpunimesh me kompani vendase dhe të huaja. Gjatë periudhës së studimeve ka marrë pjesë në 6 ekspozita kolektive dhe në 1 personale në vitin 2013. Ka marrë pjesë në workshopet e Tirana Design Week dhe Tirana Architecture Week:
BioPlarch, Tirana DressmeUp, Taxonomy-Architecture as an act of curation Ka qenë pjesë e projektit të “100 fshatrave” si grafika e LOT-16. Është marrë me Fotografinë dhe Dizajnin në eskpozitën “Modules and Models”. Ka qenë Co-curator në Workshopin “Framing Architecture” të TAW 2022. Gjithashtu ka qenë co-curator i ekspozitës “Design metamorphosis. From concept to creation”. Së fundmi ka qenë Art-Director i Workshopeve të “Tirana Design Week 2023”.

PUBLIKIMET E FUNDIT

https://press.universitetipolis.edu.al/wp-content/uploads/2023/05/FORUM-AP-n.-25.pdf