Uljan Hasko

IT

Uljan Hasko

Departamenti: 
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit

Kontakt: 
uljan_hasko@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

Msc.Universiteti i Tiranës,Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti Marrëdhënie Ndërkombëtare 2012

EKSPERIENCA

Uljan Hasko ka përfunduar studimet e larta për Histori ne Universitetin e Tiranës Fakulteti Historisë dhe Filologjisë në vitin 2010.Më pas ka kryer studimet e nivelit master shkencor në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare në po të njëjtin Universitet në vitin 2012.

Ka zhvilluar trajnime te certifikuara per mirëmbajtje rrjetesh kompjuterike si Cisco CCNA dhe MikroTik MTCNA.Prej Tetorit te vitit 2015 është pjesë e Universitetit Polis zyra e IT-së ku dhe punon aktualisht dhe është i angazhuar ne mirëmbajtejen e rrjetit kompjuterik në Universitetin Polis.

Uljani vec angazhimit ne zyren e IT-së është pjesë e Fakultetit te Planifikimit dhe Menaxhimit Urban dhe gjithashtu angazhohet ne praktikat laboratorike ne shkollën profesioinale për Mirëmbajtje Rrjetesh Kompjuterike në Universitetin Polis.