Sonia Jojic

Lektore/ Drejtuese e Departamentit

SONIA JOJIÇ

Departamenti: 
Art dhe Dizajn
Kontakt: 
sonia_jojic@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Sonia Jojiç në profesion Dizajner e shkolluar në SHBA dhe Shqipëri, aktualisht në pozicionin e Drejtueses së Departamentit të Artit dhe Dizajnit në Universitetin POLIS dhe si Lektore me kohë të plotë në Universitetin POLIS Tiranë, Shqipëri.
Diplomuar në Universitetin “Wayne State”Michigan SHBA; Master Shkencorë, në “Artet e Medias, Komunikimit dhe Imazhit Dixhital”;. Përtej studimeve në SHBA, Jojiç mban edhe një tjetër Diplomë Master i Shkencave në “Dizajn të Aplikuar” në Universitetin POLIS Tiranë.
Përfundoi studimet e përbashkëta të Doktoratës në vitin 2017, të përftuar nga Universiteti POLIS, Tiranë në bashkëpunim me Universitetin e Ferrarës, Itali me fokus në “Metodologjitë e brandimit të qyteteve në nxitjen e tendencave të turizmit të qëndrueshëm”.
Prej vitit 2017, Jojiç është pjesë e “Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë” dhe ekspert i jashtëm i vlerësimit të Programeve Arsimore të Artit dhe Dizajnit të Aplikuar e emëruar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri.

KONFERENCA / EKSPOZITA

Sonia Jojiç ka qenë një nga bashkëorganizatorët kryesor të konferencave dhe ekspozitave si:

 • “Liminal – Një udhëtim nëpër peizazhin shqiptar” 2020, Graz, Austri;
 • “ROLI I INDUSTRISË KREATIVE SI INSTRUMENT I RRITJES EKONOMIKE & BASHKËPUNIMI RAJONAL”, CEI (Instituti i Evropës Qendrore) – Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal – Universiteti POLIS,
 • “Tirana DESIGN Week” edicioni, 2015”; 2017; 2021”,
 • Mbikëqyrëse e Projektit (Udhëheqës): Fushata ndërgjegjësuese për KQZ 2015
 • Mbikëqyrëse e Projektit (Udhëheqës): Fushata Brandimit të Logos Bashkia Gjirokaster 2021

  Ekspertiza e Jojiç është aplikuar në disa evente dhe seminare ndërkombëtare si:

 • “Riviera Shqiptare” 2014;

 • “Rivitalizimi i Kompleksit Shën Anna Ferrara” 2014;
 • “Inkubatorët krijues në rajonet e Ballkanit” 2014;
 • ‘Mad_01’ në 2014;
 • “Sicily Lab” 2011;
 • “Pjesëmarrje nga Arkitektura” 2012;
 • “Kreativiteti në Tiranë” 2012;
 • “Bed & Bunker” 2012, “,
 • “Instalimi i Artit në 2012,
 • “Rivitalizimi i Hapësirave të Qyteteve në Ballkan” në 2011.

  Organizatore kryesore i shumë workshopeve si:

 •  “Shelter Design”, 2017

 • “Symbols of Tirana”, 2015;
 • “Tirana Dress me Up”, 2015;
 • “Tirana Wayfinding, Tirana Business Park Wayfinding System” 2014;
 • “Thrift Shop Workshop” Viti i Dytë i Artit dhe Studentëve 2013;
 • “Surrealizmi në modë” Student i Vitit të Dytë të Artit dhe Dizajnit 2012;
 • Workshop Studentore e Vitit të Parë të Artit dhe Dizajnit “La Fuga Di Ilir” 2012

PUBLIKIMET E FUNDIT

Autore e MAD Magazine 1, “Still”, Tirana, Albania 2012

“PLACE BRANDING A logo and slogan design to brand Albania”, Pg 166-173, FORUM A+P, Elona Karafili, Sonia Jojic.

Sonia, Jojic (2015) Cultural Routes contribution for sustainable tourism sector in the Albanian Riviera, POLIS PRESS.

Sonia Jojic( 2016) Fashion and Architecture, the parallelism between the strong bond of expressing ideas of fashion designers and architects, proceeding book of the 7 Th International Conference of Textiles.

 J.Dhiamndi; S.Jojic; S.Kristo (2016). “The Importance of Cultural Heritage for Sustainable City Identity; Gjirokastra and Kruja the showcase where Bektashi Phenomenon can be the catalyst for a new rebranding strategy of the cities”.

Conference proceedings, Problems and Challenges of Transformation of the Society towards Standards of the European Union Conference Papa. D, Jojic. S, Luca. E, Buza. D (2016), VERSOPESCARA2027, Vision e summer school, Pescara University, Gangemi ISBN13:9788849232776, ISBN10: 9788849232776

“City Branding and the Tourist Gaze. City Branding for Tourism Development”, pg 91, Book of Abstract, 16th International Conference on Social Sciences, 2018

Empowering DESIGN INNOVATION in ALBANIA:

Curriculum Design Methodologies and Approaches; Joana Dhiamandi 1, Valerio Perna 2, Sonia Jojic 1, and Erida Curraj 3

Bashkëautor në përkthimin e librit “Imazhi i qytetit”, nga Kevin Lynch nga MIT Press

Sustainable Tourism as enhancer for Branding Gjirokastra

Sonia Jojic (2021), Creative Tourism and Tourism for All as enhancer of Cultural Tourism in achieving sustainable development of the region. Dropulli, POLIS PRESS

Jojic, S. (2019, December 19). Albanian Riviera an alternative model of progress and development for a next generation Albania / the contribution of cultural routes regarding the sector of sustainable tourism in the Albanian riviera. IRIS. https://iris.unife.it/handle/11392/2412162

J. Dhiamandi, V. P. (2020). Empowering design innovation in Albania: Curriculum design methodologies and approaches. In J. F. Rita Almendra, Research & Education in Design: People & Processes & Products & Philosophy. London: CRC Press.

Jojic, S. (2021). Sustainable Tourism as enhancer for Branding Gjirokastra, Albania. In O. O. Basin, Can architecture and city planning stimulate hope and, RETHINKING GJIROKASTRA (pp. 66-81). Tiranë: POLIS_PRESS.

Jojic, S. (2023, October 26). “Cultural Routes as main contributors of Cultural Tourism in developing Sustainable Tourism Approaches in the Western Balkan Countries”, 7th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture. University of Zagreb Croatia