Sidorela Cereni

MSc.

SIDORELA CERENI

Departamenti: 
Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Kontakt:
sidorela_cereni@universitetipolis.edu.al

Google Scholar

PROFILI AKADEMIK

Msc.Sidorela Cereni është Analiste në Laboratorin e Mjedisit dhe asistente lektore në Fakultetin per Planifikim Mjedis dhe Menaxhim Urban (FPMMU) Departamenti Mjedis. Ajo ka kryer praktike në Institutin e Sigurimeve të Ushqimit (ISUV) në sektorin e Toksikologjisë.Ka punuar si specialist testimi në studio mjedisore kryesisht në fushën e ujërave.

Edukimi: “Master Shkencor” dhe “Bachelor” në Kimi Industriale dhe Mjedisore pranë Fakultetit Shkencat e Natyrës, Universiteti i Tiranës. Sidorela me tej ka sërë trajnimesh në përdorimin e standarteve (ISO)