Samel Kruja

PhD (c)

SAMEL KRUJA

Departamenti: 
Mjedis dhe Menaxhim Urban
Kontakt: 
samel_kruja@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Që prej vitit 2021, Samel Kruja është pjesë e stafit akademik të Universitetit Polis. Gjatë kësaj periudhe ajo është angazhuar si lektore e disa lëndëve me fokus mjedisin dhe menaxhimin e qëndrueshëm.
Gjithashtu, Samel Kruja është angazhuar si Menaxhere e Cilësisë pranë Laboratorit të Mjedisit së Universitetit Polis, duke kontribuar në monitorimin e sistemit të cilësisë së laboratorit dhe zbatimin e auditeve të brendshme.
Ajo ka një përvojë të konsiderueshme në koordinimin e projekteve ndërkombëtare dhe kombëtare të financuar nga World Bank, RYCO, MAVA Fondation pour la Nature, HELVETAS Swiss Cooperation, RISI Albania etj. Samel Kruja ka qenë pjesë e grupeve kërkimore të disa projekteve të financuara nga Komisioni Europian dhe të implementuara në Shqipëri.
Ajo aktualisht po ndjek studimet e doktoraturës me fokus identifikimin e modeleve për optimizimin territorial të shërbimeve publike, vlerësimin e qeverisjes territoriale në planifikimin dhe menaxhimin e shërbimeve publike.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Kruja, S., & Braçe, O. (2022). Does a visit to a blue-green space evoke positive feelings? Blue and green spaces survey in Shkodra’ Lake, Albania. Revista De Estudios Andaluces, (43), 89–105. https://doi.org/10.12795/rea.2022.i43.05