Rixhers Dëngo

Asistent Lektor

RIXHERS DËNGO

Departamenti: 
Qëndra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn
Kontakt: 
rixhers_dengo@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Që prej vitit 2021 Rixhersi është pjesë e Universitetit Polis, në rolin e Asistentit Lektor në disa lënde që kanë në studimet e tyre kryesisht digjitalizimin e arkitekturës, por dhe fusha të interesit urban.
Ai ka disa përvoja në projektimin arkitektonik mbi objekte të karaktereve të ndryshme si private por dhe qeveritare.
Rixhersi ka qenë i përfshirë në projektin e Akademisë 100 Fshatrat, në hartimin e planeve të zhvillimit urban dhe ekonomik të këtyre fshatrave (Kalivac, Luar, Cakran, Hekal, Siqecë) në projekte peizazhi dhe projektimi urban.
Aktualisht vijon studimet e një Post Masteri në Arkitekture Digjitale, ku fokusohet në studimin e kompjuterizimit të proceseve arkitektonike dhe eksperimentimin e tyre nëpërmjet inovacionit.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Dengo (2021). Master thesis: The Psychology of space’s interaction with human. Innovation Center in Berat. https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2051698

International Conference: Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies, Universiteti i Ljubljanes, Fakulteti i Inxhinierise Elektrike, Prill 2022.

International Workshop Tirana Datascape, pjesë të aktiviteve të konferencës eCAADe, TDW 2021,

Udhëhequr nga : Erzë Dinarama, Polytechnic University of Milan, Carlo Ratti Associati, 
Iacopo Neri, IAAC – Institute for Advanced Architecture of Catalonia, 

Eugenio Bettucchi, IAAC – Institute for Advanced Architecture of Catalonia.

Akademia 100 Fshatrat AKPT, hartime të planeve zhvillimore të fshatrave: Kalivac, Luar, Cakran, Hekal, Siqecë.

Tirana Design Weeks 2017 (TDW) vullnetar, në aktivitete workshopesh të organizuara në kuadër të eventit.