Paola Iljazi

MSc.

Paola Iljazi

Departamenti: 
Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn

Kontakt: paola_iljazi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Paola Iljazi është një kërkuese në fushën e menaxhimit të inovacionit dhe teknologjisë. Gjatë studimeve të masterit në Universitetin Teknik të Mynihut, ajo ka qenë e përfshirë në projektin SCALINGS, një iniciativë kërkimore pjesë e Horizon Europe me fokus zhvillimin e metodologjive bashkë-krijuese për realizimin e një inovacioni më të përgjegjshëm. Që nga 2022 ajo është pjesë e Innovation Factory në Polis, duke punuar mbi shkrimin dhe realizimin e projekteve që nxisin bashkëpunimin midis aktorëve të shumëllojshëm të ekosistemit lokal të inovacionit.