Ornela Şen

Dr.

Ornela ŞEN

Departamenti:
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt:
ornela_sen@universitetipolis.edu.al

Google Scholar

PROFILI AKADEMIK

Ornela ka mbaruar studimet universitare dhe masterin shkencor në Universitetin Epoka, në degën e Inxhinierisë së Ndërtimit, në profilin Strukturë. Tema e masterit ka qënë mbi vlerësimin dhe retrofitin e konstruksioneve ekzistuese të muraturës në Shqipëri. Më pas ka vijuar studimet e doktoraturës në Universitetin Izmir Katip Celebi, në Izmir të Turqisë. Studimet dhe tema e doktoraturës kanë qënë të përqëndruara në studimin, modelimin dhe vleresimin e konstruksioneve betonarme. Në temën e doktoraturës është marrë vecanërisht me konstruksionet me trarë petashuqë. Gjatë kësaj periudhe ka patur eksperienca si inxhiniere strukturiste në zyrë projektimi, dhe në projekte të afiliuara me universitetin për vleresim dhe retrofit strukturash betonarme. Interesat kryesore kërkimorë përfshijnë problematikat dhe aspektet e modelimit të konstruksioneve betonarme dhe murature, modelimet me elementë të fundëm, analizat jo-lineare, sistemet strukturore, dhe ndërveprimi midis dheut dhe strukturës.

PUBLIKIMET E FUNDIT

O. Lalaj Şen, M. Çevik, A. H. Kayhan. The effect of infill walls on the capacity and behavior of RC wide beam frames. 14th International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 September 2021 – Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Ornela Lalaj, Mehmet Çevik, Ali Haydar Kayhan. Sectional Ductility of Wide Beams. 5th International Students Science Congress, 21-22 May 2021, Izmir – Turkey

Ornela Lalaj, Mehmet Çevik. Collapse Fragility of Wide Beam Frames using the Simplified Method of FEMA P-58. 4th International Students Science Congress, 18-19 September 2020, İzmir – Turkey

O. Lalaj Şen, M. Çevik, A. H. Kayhan. Seismic Demand On 4-Story Limited Ductility Class Frames Designed According To TBEC2018. 5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), 8-11 OCTOBER 2019, METU ANKARA TURKEY

Ornela Lalaj, Mehmet Çevik. Analytical Calculation of Displacement for Wide Beam Frame for Various Elastic Spectra. 3rd International Students Science Congress, 3-4 May 2019, Izmir – Turkey