Mirela Kllogjri

MSc.

MIRELA KLLOGJRI

Departmenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt: 
mirela_kllogjri@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Mirela Kllogjri (Pogradec 1992) është Inxhniere Ndërtimi dhe zotëron diplomë Master i Shkencave në Profilin Strukturë. Studimet i ka kryer ne Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Inxhinieri Ndërtimi. Ka një eksperience 8 vjecare ndërkombëtare në fushën e projektimit dhe është e specializuar në përdorimin e teknologjisë BIM në menaxhimin e projekteve në Ndërtim.
Ka marrë pjesë në një numër të madh projektesh në Shqipëri, Itali dhe më gjërë dhe së fundmi është impenjuar në Universitetin Polis si Assistent Lector dhe ka nisur studimet ne ciklin pasuniversitar te programit te studimit “Master Ekzekutiv në Restaurim, Konservim dhe Valorizim të Trashëgimisë Kulturore’’