Mimoza Karafili

Doc.

Mimoza Karafili

Departamenti: 
Kërkimit Shkencor

Kontakt: 
mimoza_karafili@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Mimoza Karafili eshte Docente e lektore e Matematikes e specializuar per lenden e Analizes dhe Algjeber Gjeometri. Mimoza eshte diplomuar ne vitin 1980 nga IAL “A.Xhuvani“ Elbasan dega Matematike-Fizike. Ne vitin 1995-1996 ne Universitetin e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave te Natyres, Dega Matematike provime plotesuese nga 3-vjecar ne 4 – vjecar. 1988-1989 ne Universitetin e Tiranes, Shkolle Pas-Universitare Specializimi Matematike. Mimoza Karafili ka 34 vite pervoje ne mesimdhenie( nga te cilat 19 vite ne arsimin e mesem e 15 vite ne arsimin e larte) dhe 10 vite pervoje ne menaxhimin e drejtimin e arsimit (Kabineti Pedagogjik, Drejtori Arsimore ). Ne vitin 2015 mori titulin Docent nga Ministria e Arsimit. Prej vitit 2018 eshte staf akademik me kohe te plote prane Universitetit Polis.