Ledio Allkja

Lektor në Planifikim Territori

LEDIO ALLKJA

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
ledio_allkja@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Ledio Allkja është lektor pranë degës së planifikimit urban. Ai është i angazhuar në lëndët e Sistemeve të Planifikimit dhe Politikave të Territorit të BE. Ledio ka përfunduar studimet doktorale pranë Universitetit Teknik të Vjenës me temë “Europianizimi i sistemeve të planifikimit, rasti i Shqipërisë” duke përfunduar me vlerësim ekselent (2020). Gjithashtu, Ledio ka kryer studimet master në Universitetin Radboud të Nijmegen në Planifikim Hapësinor dhe Mjedisor Europian (2012) si dhe studimet Bacelor në University of the West of England në Bristol (2011). Përtej angazhimit akademik, Ledio ka qënë drejtuesi i Rrjetit të Akademikëve të Rinj të AESOP (Organizatës së Shkollave Europiane të Planifikimit). Ai gjithashtu është i angazhuar në fushën profesionale në planifikim si konsulent në shumë projekte pranë Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ka qënë pjesëtar i grupeve të punës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Shqipërisë, Planit të Integruar Ndërsektorial të zonës ekonomike Tiranë – Durrës dhe Planit të Integruar Ndërsektorial për Bregdetin. Ledio është pjesë e projekteve të ndryshme kërkimore si dhe ka botime në nivel ndërkombëtar e kombëtar. Ledio është anëtar bordi editorial i revistës shkencore PLANNEXT si dhe Menaxher Editorial i revistës Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Sıla Ceren Varış Husar, Asma Mehan, Rüya Erkan, Tjark Gall, Ledio Allkja, Milan Husar & Mennatullah Hendawy (2023) What’s next? Some priorities for young planning scholars to tackle tomorrow’s complex challenges, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2023.2218417

Allkja, Ledio & Toto, Rudina & Boka Toska, Merita & Dhrami, Kejt & Delli, Gerti & Muka, Rea & Sokoli, Imeldi. (2022). TOOLBOX FOR INTEGRATING DISASTER RISK MANAGEMENT INTO ALBANIAN MUNICIPAL PLANNING AND BUDGETING Technical Annex: Guideline to create, unify and manage data on the local level for disaster risk management Japan-World Bank Program for Mainstreaming Disaster Risk Management in Developing Countries The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 10.13140/RG.2.2.32665.90726.

Allkja, Ledio & Dhrami, Kejt. (2021). Territorial governance of cultural heritage through spatial planning in Albania and Kosovo. European Spatial Research and Policy. 28. 43-62. 10.18778/1231-1952.28.2.03.

Hoxha, Eliza & Buza, Dea & Allkja, Ledio. (2021). The Challenge of Public Participation: Evidences from Albania and Kosovo. 10.1007/978-3-030-72124-4_4.

Allkja, Ledio. (2021). The Europeanisation of Spatial Planning in Albania: Opportunity or Threat?. 10.1007/978-3-030-72124-4_9.

Allkja, Ledio. (2020). From neighbourhood self-organisation to city building:: the case of Bathore, Kamëz (Albania). 10.2307/j.ctv114c740.18.