Ledio Allkja

Lektor në Planifikim Territori

LEDIO ALLKJA

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
ledio_allkja@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Ledio Allkja është i specializuar në fushën e planifikimit të territorit. Ai ka një eksperiencë mbi 10-vjecare në fushën e planifikimit dhe në angazhim akademik pranë Universitetit POLIS. Ledio është i angazhuar në lëndët e Sistemeve të Planifikimit, BE dhe Politika Territori si dhe në udhëheqjen e diplomave të planifikimit të territorit.
Gjatë periudhës 2020-2022, Ledio ka qënë i angazhuar si drejtues i rrjetit të Akademikeve të Rinj të Shoqatës së Shkollave të Planifikimit të Territorit në Europë. Përtej mësimdhënies, Ledio ka një eksperiencë të gjerë të zbatimit dhe menaxhimit të projekteve të ndryshme në nivel kombëtar e ndërkombëtar pranë Co-PLAN.
Ledio ka mbrojtur doktoraturën pranë Universitetit Teknik të Vjenës në fushën e planifikimit të territorit me titull diplome “Europianizimi i sistemeve të planifikimit, rasti i Shqiperisë” ne vitin 2020. Ne 2012 ka perfunduar studimet master në Universitetin Radboud të Nijmegen (Hollande) në fushen e “European Spatial and Environmental Planning”, ndërkohë në 2011 ka mbaruar studimet bachelor pranë Universitetit UWE në Bristol (MB) në fushen e “Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit te Pronave”.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Allkja, L (2020) “From Neighbourhood Self-Organization to City Building: The case of Bathore”, in Salet, D’Ottaviano, Majoor and Boyssuit (eds) “The Self-Build Experience- Institutionalization, Place-Making and City Building”, Bristol University Press

Allkja, L (2019) “Spatial Planning and Territorial Governance in Albania and Kosovo”, Annual Review of the Territorial Governance in WB

Allkja, L (2019) “Unlocking financial potentials through urban planing for Renewable Energies in Tirana”, SIU Conference, Bari, 5-7 June 2019

Greca, A., Shutina, D., Toto, R., Allkja, L., Toska, M., Aliaj, B., (2019) Benchmarking Report on the Implementation of General Local Territorial Plans in Albania, Tirana: PLGP

Favro, T., Toto, R., Allkja, L., Shutina, D., Aliaj, B., (2019) Financial Instruments of Land Development and Preparation of Local Detailed Plans- Toolbox, Tirana: PLGP

Allkja, L (2018) “Europeanization of Spatial Planning in Albania”, Annual Review of Territorial Governance in Albania, 1 (1), pp38-55

Toto, R., Allkja, R (2018) Land Development in Albania, Challenges and Innovation, Annual Review of Territorial Governance in Albania, 1 (1) pp55-69

Allkja, L (2018) Renewable Energy and Spatial Planning in Albania: Can Spatial Plans be the promoters of new energy systems in Albania? Tirana Architecture Weeks, International Conference, Co-habitation Tactics, September 2018

Allkja, L., (2018) “Comparison of Territorial Governance and Spatial Planning in Albania and Kosovo”; AESOP ANNUAL CONGRESS 2018, Gothenburg

Allkja L, Marjanovic M (2017) “Europeanization of Spatial Planning Systems- Comparative Study between Albania and Serbia”; XXXII Congresso geografico italiano; 7-10 Qershor 2017; ROME

Allkja, L. (2017) “Cross border Cooperation in Western Balkans- a Comparative analysis of cross border experiences between Albania-Kosovo and Albania-Greece” AESOP ANNUAL CONGRESS 2017 LISBON: SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY: Fostering the European Dimension of Planning