Klodjan Xhexhi

Doktor shkencash në Arkitekturë

KLODJAN XHEXHI

Departamenti: 
Kërkim i Aplikuar
Kontakt: 
klodjan_xhexhi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Klodjan XHEXHI është Shef i Departamentit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë në Universitetin Polis.

Dr. Klodjan Xhexhi ka 14 vite përvojë akademike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke dhënë kontributin e tij në mësimdhënie në FAU (Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës); dhe Universiteti Epoka. Aktualisht mban pozicionin e Shefit të Departamentit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë në Universitetin Polis, Tiranë, Shqipëri. Ai ka qenë gjithmonë në kontakt me letërsinë profesionale në fushën e arkitekturës, duke shprehur interes dhe pasion të madh për të.

Karriera e tij si dizajner profesionist në fushën e arkitekturës filloi menjëherë pas diplomimit, duke qenë pjesë e një studio të njohur dizajni në Tiranë, Shqipëri (Studio Enigma) dhe më pas si pjesë e një prej grupeve më të rëndësishme në Shqipëri (Hysenbelliu Group). , ai ka gjithashtu një përvojë të gjerë në fushën e projektimit dhe zbatimit duke projektuar dhe zbatuar një sërë projektesh të rëndësishme arkitekturore. Arkitekt me përvojë me një histori të demonstruar të punës në industrinë e arkitekturës dhe planifikimit të jashtëm dhe të brendshëm.

Ka marrë doktoraturën në vitin 2021 dhe ka botuar 47 botime shkencore dhe 2 libra dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme shkencore ndërkombëtare. Menjëherë pas marrjes së gradës “Doktor i Shkencave”, botoi librin e tij të parë në fushën e arkitekturës.

Interesat e tij fokusohen kryesisht në materialet e ndërtimit, teknologjinë e ndërtimit, arkitekturën e qëndrueshme dhe dizajnin bioklimatik. Libri i tij i dytë në bashkëpunim me një shtëpi botuese të njohur, Springer, u lançua së fundmi në janar 2023.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Xhexhi, K., Ecovillages and Ecocities. Bioclimatic Applications From Tirana, Albania; Springer Cham; ISBN: 978-3-031-20959-8; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20959-8 (2023)

Guri, M., Krosi, F., Xhexhi, K., STUDY OF THERMAL PERFORMANCE OF PREFABRICATED LARGE PANEL BUILDINGS; Proceedings of the 2nd Croatian Conference on Earthquake Engineering – 2CroCEE; DOI: https://doi.org/10.5592/CO/2CroCEE.2023.63 (2023)

Zeraj, E., Koleci, Xh., Xhexhi, K., Working platform design – Verification by static and dynamic plate load testing, case study Tirana, Albania; Research Inventy: International Journal of Engineering and Science; vol 13, Issue 2, pp 04-11 (2023)

Marku, L., Beleshi, K., Xhexhi, K., Temperature fluctuations and moisture level in external walls. Case study Tirana, Albania; American Journal of Engineering Research (AJER); ISSN: 2320-0847; Volume 12, Issue 2, pp 65-72 (2023)

Vuka, D., Cani, R., Hasanaj, E., Xhexhi, K., A historical glance over Fierza dam, Shkoder, Albania; International Journal of Engineering Science Invention (IJESI); Vol 12, Issue 2; pp 18-25 (2023)

Osmani, R., Llakaj, K., Zenelaj E., Xhexhi, K., Analysis of acoustic pollution in buildings near high traffic streets. Case study Zogu Zi crossroad, Tirane, Albania; International Journal of Engineering Inventions; Vol 12, Issue 2, pp 80-87 (2023)

Kumani, N., Tabaku, B., Xhexhi, K., Advanced Facade Systems in Tirana, Albania; IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE); Vol 20; Issue 1, pp 25-31 (2023)

Kalaja, A., Zaci, K., Osmani, R., Xhexhi, K., Moisture Level And Water Absorption In The Most Popular Types Of Woods In Albania; Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) Vol. 10, Issue 3, pp 15812-15817 (2023)

Seferasi, D., Zisa, R., Xhexhi, K., The EPS and XPS technical proprieties comparison and their usage in Albanian Contexed, The International Journal of Engineering and Science (IJES); Vol 12, Issue 3, pp. 20-24-1805 (2023)

Basha, M., Dema, Xh., Zyko, G., Xhexhi, K., Thermal Performance of External Walls, Case Study Tirana, Albania; International Journal Of Advanced Research in Engineering & Management (IJAREM); ISSN: 2456-2033; Volume 09, Issue 03, pp. 07-12 (2023)

Braka, I., Bulku, A., Karriqi, A., Xhexhi, K., COMPARISON OF THE COMPRESSION TEST AND THE REBOUND TEST FOR EVALUATING THE BRAND OF CONCRETE IN PRECAST REINFORCED CONCRETE ELEMENTS; Engineering and Technology Journal; Vol 8, Issue 3, (2023) DOI https://doi.org/10.47191/etj/v8i3.03

Xhexhi, K., Shtepani, E., Administrative Modular Buildings/ Co-Working Spaces. A review; 1st International Conference on Scientific and Innovative Studies; Vol 7, Issue 3, pp. 257-263 (2023)

Shtepani E., Xhexhi, K., Structuralism, Modular Construction, and “Grid” As Universal Instruments for Building Designs; Conference: 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences ICENSOS 2023, April 4 – 6; Vol 7, Issue 3; pp 198-197 (2023)

Xhexhi, K., Shtepani, E., New Horizons and Opportunities of Modular Constructions and Their Technology; Conference: 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences ICENSOS 2023, April 4 – 6; Vol 7, Issue 3, pp 209-216 (2023)

Xhexhi, K., The Post-Socialist Socio-Spatial Transformation in Tirana, Albania; International Journal of Current Science Research and Review; Vol 6, Issue 8, pp. 5956-5963, (2023) DOI: 47191/ijcsrr/V6-i8-62

Xhexhi, K., Aliaj, B., Thermal performance of different masonry wall composition. Case study: Polis University, Tirana, Albania E3S Web Conf., 436 (2023) 01011 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343601011