Klodjan Xhexhi

Doktor shkencash në Arkitekturë

KLODJAN XHEXHI

Departamenti: 
Kërkim i Aplikuar
Kontakt: 
klodjan_xhexhi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Klodjan XHEXHI është Shefi i Departamentit të Kërkimeve të Aplikuara në Fakultetin e Kërkim
Zhvillimit. Dr.Klodjan Xhexhi ka një ekpseriencë 13 vjecare akademike në nivel kombëtar dhe
ndërkombetar, duke dhënë kontributin e tij në mësimdhënie pranë FAU (Fakulteti i Arkitekturës dhe
Urbanistikës); dhe Universitetit Epoka. Aktualisht mban pozicionin e shefit të Departamentit të
Kërkimeve të Aplikuara në Universitetin Polis, Tiranë, Shqipëri. Ai ka qenë gjithmonë në kontakt me
literaturën profesionale në fushën e arkitekturës duke shprehur interes dhe pasion të jashtëzakonshëm
për të.
Karriera e tij si profesionist e projektues në fushën e arkitekturës filloi në vitin menjëherë pas
diplomimit. Duke qenë pjesë e një studioje projektimi të njohur në Tiranë, Shqipëri, (Studio Enigma) si
dhe më pas e një prej grupeve më të rëndesishëm në Shqipëri (Hysenbelliu Group), ai gjithashtu ka një
pervojë të gjerë në fushën e projektimit dhe zbatimit duke projektuar e zbatuar një sërë veprash të
rëndesishme arkitektonike.
Ka botuar një sërë botimesh dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme shkencore ndërkombëtare.
Menjëherë pas marrjes së gradës “Doktor”, ai botoi librin e tij të parë në fushën e arkitekturës.
Interesat e tij janë të fokusuara kryesisht në fushën e materialeve të ndërtimit, teknologjisë së
arkitekturës dhe dizajnit të qëndrueshëm.

PUBLIKIMET E FUNDIT

2012 – S. Eryildiz, K.Xhexhi “Eco cities” under construction” – Gazi University Journal of Science, Turkey
https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=fen&Id=AWG42QytoDuH9Br_eNsM
2019—K. Xhexhi, P.L. Meunier “The influence of different age buildings in people Lifestyle-Case of Kruja
(Albania) –Horizon research publishing corporation, USA;
https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=8153
2019—K. Xhexhi, P.L. Meunier, A. Maliqari “Evaluation of mathematical regression for historic buildings
typology case of Kruja (Albania)”–International journal of science and research (IJSR);
https://www.ijsr.net/archive/v8i8/ART2020154.pdf
2020— K. Xhexhi, P.L. Meunier, A. Maliqari “Determination of Temperature-Moisture Relationship by
Linear Regression Models on Masonry and Floor, Kruja, Albania” –EJERS, European Journal of
Engineering Research and Science; https://ej-eng.org/index.php/ejeng/article/view/1871
2020—K. Xhexhi “Metaphor in Eco Architecture” –iJournals: International Journal of Software&
Hardware Research in Engineering; ISSN-2347-9698; Volume 8 Issue 8 August 2020; DOI<
10.26821/IJSHRE.8.8.2020.8804> ; http://ijournals.in/wp-content/uploads/2020/08/IJSHRE-8812-
Klodjan-Xhexhi.pdf
2020—K. Xhexhi “Vertical Bionic City, New Futuristic Footprint” –International Journal of Innovative
Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET); ISSN: 2319-8753;Volume 9, Issue 10, October
2020; http://www.ijirset.com/upload/2020/october/3_Vertical%20_NC.pdf
2021 –- K. Xhexhi “Fortified Historical Dwelling Reevaluated in Modern Context, Gjirokastra, Albania” — Quest Journals Journal of Architecture and Civil Engineering Volume 6 ~ Issue 1 (2021) pp: 25-34;
https://www.questjournals.org/jace/papers/vol6-issue1/D06012534.pdf
2021 –- K. Xhexhi “The impact of building materials in inhabitance lifestyle” –Book, Generis Publishing;
ISBN 9781639028627 https://www.generis-publishing.com/book.php?title=the-impact-of-buildingmaterials-in-inhabitance-lifestyle
2022- Ndoj, G., Kastrati, A., Elezi, E. and Xhexhi, K. 2022. Capacity of Self-Sealing Concrete Embedding
Crystalline Admixture. European Journal of Engineering and Technology Research. 7, 2 (Mar. 2022),
76–80. DOI:https://doi.org/10.24018/ejeng.2022.7.2.2762.
2022- S. Qorri, S.Sejdini, K.Xhexhi “ Presence of Asbestos in Albania, an Approach” International Journal
of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET)
https://www.academia.edu/73591295/Presence_of_Asbestos_in_Albania_an_Approach
2022- E.Duka, Xh. Molla, E. Beqiraj, K.Xhexhi “Comparative analyze of thermal and tension strength
properties of Alpolic and Durabond aluminum composite panels, case study Tirana, Albania” Journal of
Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST)
https://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42354002.pdf
2022- R. Kukeli, J. Kotarja, H. Shehaj, K.Xhexhi “Analysis of the Moisture Content and Temperature
Levels in Different Types of Brick Walls–Case of Tirana, Albania” International Journal of Modern
Research in Engineering and Technology (IJMRET)
https://www.ijmret.org/paper/V7I2/8954169558.pdf
2022- S. Shehi, M. Bufi, I. Karaboja, K.Xhexhi “Noise Pollution Analysis in External Masonries of Heavy
Traffic Roads, Case Study Tirana, Albania” International Journal of Modern Research in Engineering and
Technology (IJMRET) https://www.ijmret.org/paper/V7I2/8954169551.pdf

KONFERENCA SHKENCORE

2014—K. Xhexhi “An architectonic glance over the national museum “Gjergj Kastriot Skenderbeu”, Kruja – ICAUD 2014 http://dspace.epoka.edu.al/bitstream/handle/1/1027/252.pdf?sequence=1 2014—K. Xhexhi “An Architectonic Recovery Plan over the North-East Historical Sector of Tirana, Albania” –ICAUD 2014 http://dspace.epoka.edu.al/handle/1/1080 2017—K. Xhexhi “The influence of different age buildings in Kruja’s people lifestyle”- IFAU 2017 https://issuu.com/floriannepravishta/docs/ifau17__abstract_proceedings_book_o/21 2020— K. Xhexhi, P.L. Meunier, A. Maliqari “Comparative Mathematical Analyses Between Different Building Typology in the City of Kruja, Albania; publication” –Test engineering and management; Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc., 2020. http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/6790 2020—K. Xhexhi, P.L. Meunier, A. Maliqari “Mathematical Evaluation Methodology Among Residents, Social Interaction and Energy Efficiency, For Socialist Buildings Typology, Case of Kruja (Albania)” –Test engineering and management; Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc., 2020 http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/6762

ÇERTIFIKIME

Çertifikatë në: kursin e “Auditimit te Energjise” – Universiteti Polis
Çertifikatë në: ERASMUS + INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY PROJECT N. 2019-1-IT02-KA107-061718-
Universiteti Polis, Albania- Universita dei studi Molise, Itali