Keti Hoxha

Lektor/Kërkues

KETI HOXHA

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt:
keti_hoxha@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Keti Hoxha është kërkuese dhe lektore pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti POLIS, në disiplinën e Arkitekturës.

Përfundoi studimet në vitin 2013 në Arkitekturë dhe Dizain Urban, me temën “Spital Psikiatrik për qytetin e Tiranës”, duke sjellë në vëmëndje rëndësinë e arkitekturës në psikologjinë e njeriut. Gjatë karrierës profesionale ka qënë pjesë e disa prej studiove të projektimit në Tiranë, ku ka qënë pjesë e projekteve të tipologjive të ndryshme, kryesisht ndërtesa publike, ku mbetet dhe fusha e interesit për kërkimin shkencor. Përfundoi studimet e doktoraturës në fushën e Arkitekturës në vitin 2021, duke e fokusuar kërkimin e saj në temën e aksesibilitetit për persona me aftësi ndryshe. 

PUBLIKIMET E FUNDIT

2020 – “Designing Inclusive User Experience for Impaired People. An RtD Driven Proposal for Albanina Urban Spaces”. In: Kurosu M. (eds) Human – Computer Interaction. Design Practice in Contemporary Societies. HCII. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22636-7_4

2020 -“Tirana Plug-in River: Catalyst Playful Experiences to Revitalize Albanian Informal Settlements”-HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Cognition, Learning and Games, 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-60128-7_33

2019 – “Functional Shift in Public Buildings” – The Case of the Sport and Recreation Centre „Boro and Ramiz‟, Prishtina New European Capital. Images of a city to be discovered. A project of the Joint International PhD Program IDAUP. POLIS University Albania / University of Ferrara Italy ISBN 978-9928-4563-0-4

2019 – “BUILT ENVIRONMENT VS.MIND: THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF ARCHITECTURE”, SUSTAINABILITY, FORMAL AND INFORMAL SETTLEMENTS, MEMORY OF PLACE, Cities in transition, IFAU Tirana 2017, ISBN 978-88-6542-695-1