Ilda Rusi

Doktore e Shkencave

ILDA RUSI

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt:
ilda_rusi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Ilda RUSI është zëvëndës Dekania e Fakultetit Arkitekturë dhe Dizajn, njëherazi edhe koordinatore e programit Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin Polis.
Dr. Ilda RUSI është pedagoge në degën e inxhinierisë së ndërtimit me 7 vjet përvojë akademike. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit si dhe në Universitetin Polis prej vitit 2017. Gjithashtu Ilda është inxhiniere ndërtimi me rreth 14 vjet përvojë si bashkëautore e disa projekteve, resorte, komplekse banimi dhe shërbimi, godina industriale dhe vila banimi.
Dr. Ilda RUSI është pjesëmarrëse në një sërë trajnimesh, si dhe organizatore forumesh, simpoziume, konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu Ilda është autore e disa publikimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e “Sistemeve Strukturore me Elementë Vertikal Mbajtës në Godina Shumëkatëshe”, “Teknologjive të Reja në Ndërtim”, “Metodave të Avancuara për Vlerësimin e Betoneve”.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Rusi, I., Kumaraku, Ll. (2022). Stereotomic and Tectonic Architecture from Structural Point of View: Case of a Single 10-Story Perforated Shell Structure. Civil Engineering and Architecture, 10(4), 1494 – 1504. https://doi.org/10.13189/cea.2022.100419

Rusi, I. (2022). Chapter translation from the 7th Edition Reinforced Concrete Design to Eurocode 2 by authors Bill Mosley, John Bungey and Ray Hulse. Chapter 2. Limit state design and Chapter 4. Analysis of the section. ISBN: 978-0-230-30285-3.

Rusi, I., Duro. E. (2021). Weak Soil Deposits and Their Influence in Structural Stability of Buildings. Observations on Durres from the 26 November 2019 M 6.4 Albanian Earthquake. Conference: International Conference on Challenges and Achievements in Geotechnical Engineering. ISBN: 978-9928-114-93-8

Guri, M., Rusi, I., Marku. A., Vesho. N., Duro. E., Krosi. F., Sulaj. E., (2019) Technical Bulletin. Today’s Challenges of Construction Industry and Resilience to Natural Hazards.

Rusi, I., (2018). The Contemporary Trend of Perforation: Case of Exoskeleton Concrete Shells. International Journal of Science and Research (IJSR). ISSN: 2319-7064 https://www.ijsr.net/archive/v8i10/ART20202080.pdf

Rusi, I. (2018). Enhancing Structure expression and Aesthetic Aspect using Perforated Shear Wall Panels in High Rise Building Façade. CONFERENCE PROCEEDINGS TAW2018 International Scientific Conference from 20th to 23rd September 2018 / POLIS University / ISBN 978-9928-4459-6-4.

Rusi, I. (2018). Building typologies of Pristina neighborhoods. Visual assessment of structural and architectural configuration towards a more distinct urban image. (Book chapter) / ISBN 978-9928-4563-0-4

Malaj, A., Rusi, I., Meço, A., Faca, D., Allkja, S. (2017) The Characterization of Flysch Rock in Albania with Field and Laboratory Testing. Procedia Engineering. Volume 191, 2017, Pages 104-111

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.160