Gentjan Hykaj

Lektor

GENTJAN HYKAJ

Departamenti: 
Mjedis
Kontakt: 
gentjan_hykaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prej Muajit Maj 2022 i eshte bashkuar stafit te brendshëm ne U-Polis si lektor ne Departamentin e Mjedisit.
Ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti e Shkencave të Natyrës në Degën Biologji-Kimi në vitin 1994. 
Prej vitesh ka punuar si mësues i Biologjisë në arsimin parauniversitar (AML) dhe pedagog në lëndët e metodikës së Biologjisë. Ka mbrojtur të gjitha shkallët e kualifikimit me rezultate të shkëlqyera. Ka marrë pjesë dhe është çertifikuar në shumë trainime në fushën e zbatimit të kurrikulave, vlerësimit dhe drejtimit të shkollave. Gjithashtu ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare në fushën e edukimit.
Si mësues i Biologjisë në Gjimazin “Asim Zeneli” ka patur rezultate të shkëlqyera në Maturën Shtetërore, duke u shpallur “Mësuesi i Vitit 2021”.
Në bashkëpunim me AOS (Albanian Ornithological Society) ka ngritur Conservation Youth Club of Gjirokastra, një klub rinor për mbrojtjen e Kalit të Qyqes, duke organizuar dhe realizuar aktivitete sensibilizuese dhe veprimtari monitoruese në terren.
Në vitit 2013 ka fituar gradën “Doktor i Shkencave” në fushën e Gjenetikës së Popullatave pranë Universitetit Bujqësor Tiranë, Fakultetit i Bujqësisë dhe Mjedisit.
Në fushën akademike është referues i punimeve shkencore në 13 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe autor ose bashkëautor në 16 artikuj shkencorë, nga të cilët 2 me Impact Factor.

ARTIKUJ KRYESORË

Hoda A., Dobi P. and Hykaj G. (2009) Genetic diversity and distances of Albanian local sheep breeds using microsatellite markers. Livestock Research for Rural Development 21 (6)          

Hoda A., Dobi P., Hykaj G. and Econogene consortium (2009). Population structure in Albanian sheep breeds analyzed by microsatellite markers. Livestock Research for Rural Development 21 (11).

Hoda A., Ajmone-Marsan P., Hykaj G. and Econogene consortium (2010). Genetic diversity in Albanian sheep breeds estimated by AFLP markers. Albanian Journal of Agricultural Sciences Vol 10(2), p 23-29      

Hoda, A., Hykaj G., Dunner, S, Obexer-Ruff, G and Econogene Consortium (2011) Genetic diversity of Albanian goat breeds based on microsatellite markers. Arch. Zootec. 60 (230): 605-613

Hoda, A., Hykaj, G., Sena, L. and Delia (Veizaj), E. (2011). Population structure in three Albanian sheep breeds using 36 single nucleotide polymorphisms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 61: 1, 12 20 (IF 0.484).         

Hoda A., Sena L. and Hykaj G. (2012) Genetic diversity revealed by AFLP markers in Albanian goat breeds. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 64 (2), 799-807. (IF = 0.356)     

Hykaj G., Hoda A., Biçoku Y. and Papa L. (2012). Genetic variability of Muzhake goat, estimated by microsatellite markers. Livestock Research for Rural Development. Volume 24, Article #126       

Hykaj G., Hoda A., Dobi, P., Papa, L., Bakiu, R. and Novaku, M. (2013). Population structure and genetic distances betëeen six Albanian local goat breeds using 26 SNP markers. Livestock Research for Rural Development 25 (4) 2013

Hykaj G., Hoda A. (2014). Genetic diversity of albanian goat breeds estimated by molecular markers. Albanian J. Agric Sci., 13 (Special editidon):  249 252

Hoda A, Meçaj R, Hykaj G.(2021) Morphometric characterization of four sheep breeds reared in south east of Albania. Agriculture and Forestry, Vol. Issue:, 2021, Podgorica. DOI: 10.17707

KUMTESA

2-5 Shtator 2010. Tiranë, Shqipëri.

Hysaj E. dhe Hykaj G..  :Përdorimi i TIK dhe multimedias në orën e mësimit të biologjisë, mjet efikas që rrit aftësinë e të menduarit kritik dhe të mësuarin aktiv. Konferenca V Ndërkombëtare e Institutit Alb-Shkenca. Libri i përmbledhjeve f.612.

1-4 ShTator 2011. Prishtinë, Kosovë.

Hykaj G. dhe Hoda A. Vlerësimi i diversitetit gjenetk të tre racave autoktone të dhive me anë të 10 markerëve mikrosatelitë. Konferenca VI Ndërkombëtare e Institutit Alb-Shkenca. Libri i përmbledhjeve, f. 259.

4-8 Tetor 2011. Tekirdag, Turkye          

Hoda A, Bijo B., Bytyqi H. and Hykaj G. Assessment of genetic diversity in local sheep breeds of Albania and Kosovo by microsatellite markers.  8th Global conference on the conservation of animal genetic resources. Sustainable conservation of livestock breeds diversity for the future: Impact of globalisation of Animal breeding and the loss of farm animal Genetic diversity a conflict? Proceeding P. 407 412.

21 Nëntor 2012. Tiranë, Shqipëri.

Hykaj, G., Hoda, A. and Papa, L. Study of genetic structure of six Albanian goat populations based on 30 microsatelite markers. VIIIth International Symposium Biodiversity – Conservation and Sustainable Use for Rural Development. Abstract book p.8.

23-26 Maj 2012. Podgorica, Montenegro

Hykaj G., Hoda A., Dobi P., Bozgo V. Bajramaj R. Genetic Variability of Muzhake goat, estimated by microsatellite markers. International Conference. Role of research development of agriculture and rural areas. Book of abstract. P.106

22-23 April 2014. Tirana, Albania.

Hykaj, G., Hoda, A. and Papa, L. Genetic diversity of Albanian goat breeds estimated by molecular markers. First International Conference Biotechnology in Agriculture at Agricultural University of Tirana ALBANIA. Abstract book, p.18. Website:https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/ajas/

19 Nëntor , 2021. Tirana, Albania.

Hykaj, G., Hysi L. And Hoda, A. Genetic structure of Albanian goat breeds estimated by DNA variants. International Conference on Management of Animal and Plant Genetic Resources at Agricultural University of Tirana ALBANIA. Academy of Sciences of Albania, University of Tirana. Abstract book, p.28.