Franklind Jesku

Ark. MSc. Asistent Lektor

FRANKLIND JESKU

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
franklind_jesku@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Ark. MSc. Franklind Jesku është asistent lektor pranë Universitetit POLIS, në Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, arkitekt me përvojë ndërkombëtare në fushën e “Sustainable Design” dhe “Emergency Architecture” në Itali, Spanjë, Slloveni dhe Danimarkë. Përfundoi studimet në “Università degli Studi di Trieste” në Itali dhe zhvilloi një pjesë të studimeve në “Universitat Rovira I Virgili” në Barcelonë, Spanjë.
Ark. MSc. Franklind Jesku ka nisur karrierën akademike në vitin 2021 pranë Universiteti Politeknik të Tiranës dhe aktualisht është i angazhuar në fushën e kërkimit dhe mësimdhënies pranë Universitetit POLIS.
Ark. MSc. Franklind Jesku është gjithashtu pjesë e iniciatives të bashkëpunimit mes Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe Universitetit POLIS si studiues i strukturave shëndetësore dhe ato emergjente në Shqipëri dhe Ballkan.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Thesis for: Master of Science   
Advisor: Prof. Dr. Giovanni Fraziano, Phd Arch. Thomas Bisiani
Project: Vertical Cemetery of Manila