Eneida Muhamuci

kDr.

ENEIDA MUHAMUÇI

Departamenti: 
Planifikim dhe Menaxhim Urban
Kontakt:
eneida_muhamuci@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

kDr. Eneida Muhamuçi, International Doctorate in Architecture and Urban Planning (Polis / Ferrara) program, e diplomuar në Planifikim dhe Zhvillim Urban si dhe Housing and Land Development nga Universiteti Polis dhe  IHS/Erasmus University. Me eksperiencë pune në hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për territorin e Bashkive në Shqipëri, është lektore dhe kërkuese shkencore pranë njësisë kërkimore të OMB_Observatory of the Mediterranenan Basin, në Universitetit Polis. Gjithashtu është dhe bashkëautore në një seri botimesh mbi strategjitë e zhvillimit të territorit në nivel Bashkie, në Shqipëri.

PUBLIKIMET E FUNDIT

  • Strategjia e Zhvillimit Për Territorin e Bashkisë Berat. ISBN:978-9928-200-55-6
  • Strategjia e Zhvillimit Për Territorin e Bashkisë Kuçovë. ISBN:978-9928-200-53-2
  • Strategjia e Zhvillimit Për Territorin e Bashkisë Lushnje. ISBN:978-9928-200-56-3
  • Strategjia e Zhvillimit Për Territorin e Bashkisë Fier. ISBN:978-9928-200-51-8
  • Strategjia e Zhvillimit Për Territorin e Bashkisë Elbasan. ISBN:978-9928-200-54-9