Emel Petërçi

Lektore

EMEL PETËRÇI

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
emel_peterci@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

KDr. Emel Petërçi është Lektor në Departamentin e Arkitekturës dhe Dizajnit Urban në Universitetin Polis, ku ka punuar si e tillë nga viti 2018. Ajo nga viti 2020 eshte pjese e Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim (FKZH) në Departamentin e Kërkimit Shkencor.

KDr. Emel Petërçi është në vitin e fundit të Doktoraturës në një program të përbashkët të doktoraturës mes Universitetit Polis, Tiranë dhe Universitetit të Ferrarës, Itali,  me temën “Konstantet e Arkitekturës së Shenjtë. Një mjet konceptual për të identifikuar të shenjtën”. Interesat e saj kërkimore përfshijnë si aspektet e trashëgimisë kulturore të dixhitalizimit dhe dokumentimit të tyre ashtu dhe aspektet tipologjike ku është fokusuar kryesisht në hapësirat e konvertuara të shenjta.

Përveç punës së saj në fushën akademike, ajo ka dhënë kontributin e saj si Arkitekte dhe Dizenjuese Urbane nga viti 2015 deri ne vitin 2018 pranë Studios MetroPOLIS sh.p.k. Pjesa me e madhe e detyrave të saja ka qenë bashkëpunimi me autoritetet lokale dhe private, duke menaxhuar projekte në shkallë dhe lloje të ndryshme.

PUBLIKIMET E FUNDIT

“Recovered materials for participatory urban design processes: The case of Struga City”-G.Papa; E.Petërçi on ArchiDoct- The e-journal for the dissemination of doctor, Published on Scopus on Vol. 8 (2) / February 2021; ISBN: ISSN 2309-0103;

“2/Sofratikë_Landscape and History”- Petërçi, Emel; Blerim, Nika; Suppa, Martina In OMB- Observatory of the Mediterranean Basin Vol.6 . (2020) pp.196-201. – ISBN:978-9928-347-01-5.

“Landscape of historical identity. Exploring Landscapes in the State of Liminality in/and the case of Sofratika”- Petërçi, Emel;  In Rurban Sequences (Inquiries on Dropull’s states of Liminality)  In OMB- Observatory of the Mediterranean Basin Vol.6 . (2020) pp.228-235. – ISBN: 978-9928-4459-8-8.

Book of Abstracts: “Recovering the Right to the City in Post Pandemic-Ëhat about sacred spaces?”. Petërçi, Emel, pp.44-44. In TDË2021 International Scientific Conference “The Post-Pandemic Right to the City” – ISBN:978-9928-347-03-9. In Tirana Design Ëeek (TDË) 2021- date:02-06 October

Book of Abstracts: “Constant of the Sacred Space. Identifying the Architectural Constants in the Case of Church and Mosque Spaces.” Petërçi, Emel, pp.148-149. In 2Nnd IConA International Conference on Architecture “Canon and Code. The language of arts in today’s ëorld” vol. 2: date: June 30- July 01 2021

Book of Proceedings: “The virtual representation of converted sacred spaces. The Case of Saint Nicholas church in Albania.” Petërçi, Emel, pp.139-140. In ICAUD-FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN NEË & OLD NORMALITY POST 2020 – ISBN:978-9928-135-38-4 vol. 4. Date: 22-24 November 2021