Dritan Shutina

Ph.D.

DRITAN SHUTINA

Departamenti: 
Kërkimi i Aplikuar
Kontakt:
dritan_shutina@co-plan.org

PROFILI AKADEMIK

Dritan SHUTINA PhD është një akademik me përvojë në lëndën e Planifikimit Strategjik dhe Menaxhimit të Ciklit të Projekteve. Ai është një nga themeluesit e Universitetit Polis. Ai u diplomua në Inxhinieri Ndërtimi dhe vazhdoi studimet pasuniversitare për Politika Publike, Vlerësimi i Tokës dhe Ndërtesave, Zhvillim Urban dhe Qytet, si në institucionet evropiane ashtu edhe ato amerikane. Ka kryer edhe studimet e doktoraturës në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës. Ekspert institucional dhe i qeverisjes, me mbi 20 vjet përvojë në çështjet e qeverisjes, planifikimit strategjik, proceseve pjesëmarrëse dhe zhvillimit rajonal. Përvojë e gjerë në cilësinë e Ekspertit të Zhvillimit Rajonal dhe Qeverisjes në projekte të tilla si Programi i Zhvillimit Rajonal dhe Mbështetja e Integruar për Decentralizimin. Ka bashkëpunuar me shumë programe/projekte të financuara nga donatorët (si në Shqipëri ashtu edhe në rajon) duke përfshirë BE-në, Bankën Botërore, Agjencinë Austriake për Zhvillim, Bashkëpunimin Zviceran për Zhvillim, USAID, Qeverinë Hollandeze, etj. Ai është Drejtor Ekzekutiv i Co- PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin e ka bashkëfinancuar në vitin 1995.

PUBLIKIME

Shutina, D. dhe Toto, R. (2017), Zbërthimi i qeverisjes territoriale në Shqipëri – Një vendim politik ose një qasje intuitive, Tiranë, Shqipëri

Niented, P. dhe Shutina, D. (2017), Vendi i punës me performancë të lartë në Shqipëri – Revista e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Shutina, D. etj. 2016, “Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Kuçovë”, ISBN 978-9928-200-53-2, “Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Elbasan”, ISBN978-9928-200-54-9, “Strategjia e Zhvillimit për Territori i Bashkisë Fier”, ISBN 978-9928-200-51-8, “Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Lushnje”, ISBN 978-9928-200-56-3, “Strategjia e Zhvillimit për Territorin e Bashkisë Berat”, ISBN 978-9928-200-55-6, PLGP/USAID dhe Co-PLAN, Tiranë, Shqipëri.

Shutina, D., Toto, R. dhe Toska, M. (2016) “Drejt Programimit të Zhvillimit Rajonal – Analiza e Disparitetit Rajonal”, SDC, Tiranë, Shqipëri.

Haub,O.,Gjika, A., Mihali, A., Dyca, B., Shutina, D., Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Shkodrës, Për zbatimin dhe Monitorimin e Konceptit të Zhvillimit Rajonal Këshilli i Qarkut Shkodër, Bashkë- PLAN dhe Këshilli i Qarkut Shkodër me mbështetjen e Agjencive Austriake dhe Zvicerane të Zhvillimit, Tiranë, 2015.

Haub,O.,Gjika, A., Mihali, A., Dyca, B., Shutina, D., Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës, Për zbatimin dhe Monitorimin e Konceptit të Zhvillimit Rajonal Këshilli i Qarkut Lezhë, Bashkë- PLAN dhe Këshilli i Qarkut Lezhë me mbështetjen e Agjencive Austriake dhe Zvicerane të Zhvillimit, Tiranë, 2015

Shutina, D., Qeverisja Metropolitane në Shqipëri. Çështja për Tiranën – Një debat teorik ose një domosdoshmëri absolute. Në Aliaj. B, dhe Rossi, L. (eds.), Albania’s New Sustainable Image, Branding Korridori Tiranë-Rinas (fq. 74-80). Universiteti POLIS, Shqipëri dhe Universiteti Ferrara, Itali, 2015.

Shutina, D., Dhrami, K., Zhvillimi Urban në Shqipëri dhe efektet e tij në tokën bujqësore, Universiteti POLIS, Tiranë 2014

Toto, R., Shutina, D., Gjika, A. dhe Aliaj, B., Rajonalizimi i Shqipërisë – Reforma Territoriale, Administrative dhe Qeverisëse për Shqipërinë në nivel rajonal, Co-PLAN dhe Universiteti POLIS, me mbështetjen e Austriak dhe Agjencitë Zvicerane për Zhvillim, Tiranë, 2014

Toto, R., Shutina, D., Gjika, A. dhe Aliaj, B., Rajonalizimi i Shqipërisë – Reforma Territoriale, Administrative dhe Qeverisëse për Shqipërinë në nivel rajonal, Co-PLAN dhe Universiteti POLIS, me mbështetjen e Austriak dhe Agjencitë Zvicerane për Zhvillim, Tiranë, 2014.

Toto, R. Shutina, D et. al., Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri, MJETET, Co-PLAN, në kuadër të Projektit të USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore, Tiranë, 2015

Bashkëredaktor dhe autor ““Ndjekësit e politikave ose politikëbërësit II.

Bashkëautor i “Ringjalljes së shesheve të qyteteve në qytetet e Ballkanit” – Kontribut në politikat e pjesëmarrjes kulturore dhe qytetare për sheshet e qyteteve të banueshme dhe hapësirat publike.

Bashkëautor i “Planifikimi i Menaxhimit Lokal të Mbetjeve”

Bashkëautor dhe drejtor teknik për përgatitjen e “Manualit Teknik për Planifikimin e Territorit dhe Menaxhimin e Tokës për Politikëbërësit, Profesionistët dhe Zhvilluesit” dhe “Udhëzuesi Qytetar në Planifikimin e Territorit dhe Zhvillimin e Tokës”, 2011-2012

Bashkëautor me Anila Gjikën, “Sfidat Lokale – Zhvillimi Urban dhe Strehimi në Shqipëri”, botuar në Forumin A+P, 2011

Autor i editorialit, “Planifikimi Urban Alibi apo Domosdoshmeri?!”, botuar në Forumin A+P, 2009

Bashkëredaktor dhe autor “Ndjekësit e politikave ose politikëbërësit” – Alternativat e Menaxhimit Urban dhe Mjedisor në Shqipëri”. 12 dokumente/përmbledhje politikash që ofrojnë informacionin më të fundit mbi qeverisjen dhe zhvillimin në Shqipëri dhe përfaqësojnë një koleksion të shkrimit të politikave të bëra nga Co-PLAN brenda 2007 – 2010

Bashkëautor “Planifikimi ndërmjet vakumit dhe energjisë” (Co-PLAN, 2009)