Doriana Musaj

PhD.

DORIANA MUSAJ

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
doriana_musaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Doriana Musaj është arkitekte dhe Planifikuese Urban. Ajo ka përfunduar studimet Master Shkencor Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik I Tiranës duke u diplomuar Msc në Urbanistikë, në vitin 2008. Më tej ka ndjekur masterin Landscape dhe Urban Design, 2011-2013, pranë Universitetit Polis, me një diplomë joint me IHS- Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus. Teza e masterit, ka në focus hulumtimin e fenomenit te urbanizimit të zonës bregdetare në rastin studimor të gjirit të Durrës, zona e Golemit, me një qasje ndaj hetimit të mbivendosjeve institucionale dhe ligjore që kanë gjeneruar dhe stimuluar këtë fenomen.

Si përmbyllje të ciklit të tretë të studimeve, ajo u doktorua në Universitetin Polis dhe atë të Ferrarës me një diplomë dyfishe në vitin 2023. Teza e doktoraturës, ka në focus interesat dhe konfliktet që gjenerohen nga vendimarrja në hapësirën publike të qytetit, duke hetuar shtresat urbane të trashëguara duke përdorur si lente hulumtimi teoritë e urban commons- të përbashkëtave urbane.

Prej vitit 2019, është pjesë e Universitetit Polis, duke bashkëpunuar në lëndët e Planifikimit Urban, Restaurimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Urbanistikës. Duke nisur nga shtatori I vitit 2022, është zv.Dekan I Fakultetit të Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban në Universitetin POLIS.

Ajo ka qenë staf i ftuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, përgjatë 2010-2018. Doriana, ka qenë pedagog i ftuar në Bauhaus-Universität Ëeimar në serinë e leksioneve “Hapësirat e teatrit: Nga Buenos Aires nëpërmjet Stambollit në Ëeimar dhe Jena”. Gjithashut ajo ka marrë në organizim ëorkshopesh si edhe ka zhvilluar seri leksionesh, debatesh të hapura dhe duke qenë e ftuar si guest lecture në aktivitete publike dhe akademike. Pjesë aktive e karrierës akademike të saj kanë qenë edhe pjesëmarrja në seminare, ëebinare dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me çështjet e lidhura me planifikimin dhe qytetit, sfidat dhe mundësitë e komuniteteve si edhe vlerat urban edhe kulturore të habitateve njerëzore.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Musaj D. (2021) Placemaking Gjirokastra. Our public space is commons realm. The Case of Gjirokastra. In Scientific journal of the Observatory of Mediterranean Basin. Vol.  7. Tirane: Polis Press. ISSN: 2959-4081. ISBN: 978-9928-347-04-6. pp 252-262.

Massarente, A., Musaj D. (2021) “Urban common values; The case of National Theater of Albania” in Magazine AREA Nr / 174 Janar-Shkurt 2021: ISBN 0394-0055

Pllumbi, D., Musaj D. (2021) KONFERENCA VJETORE AAC 2021, 10-13 Shkurt 2021 “Affective and Generative Dimensions in Covid 19 Activism” with the submitted abstract “Material resistance in times of Covid-19. The story of the erasure of National Theater in Tirana, Albania.” DOI: 10.13140/RG.2.2.23514.67521

Musaj, D. (2021) Abstrakt i punimeve të konferencës, i prezantuar në International Conference Tirana, TDW-Tirana Design Week 2021 “Grass-roots resistance for tangible heritage. The case of Tirana. Post-disaster democracy and ethics in the city”

Musaj, D. (2020) Abstrakt i punimeve të konferencës, Konferenca e 9-të Ndërkombëtare Vjetore e UBT-së, 29-30 Tetor 2020 Urban layers and historical footprints as a Cultural adequate housing right. Case study National Theater and Urban Villas of Tirana, Albania”; ISBN 978-9951-437-96-7