Doriana Musaj

Cand.PhD Msc.

DORIANA MUSAJ

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
doriana_musaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Doriana Musaj është arkitekt dhe planifikues urban, Zv. Dekane në Fakultetin e Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban, aktualisht edhe student PhD në Universitetin e Ferrarës, Itali. Interesi i saj janë sitet urbane të trashëgimisë dhe pjesëmarrja e tyre në krijimin e ‘urban commons’ si një vlerë e përbashkët e qytetit. Fokusi i saj janë komunitetet përfshirja e tyre në vendimarrjen në qytet dhe planifikimin e tij. Doriana është gjithashtu një aktivist urban, në çështje që lidhen me hapësirën publike dhe përfshirjen e saj në cilësinë e jetës së qytetit. Aktualisht, ajo është pedagog dhe kërkues shkencor pranë Universitetit Polis, Tiranë.

PUBLIKIMET E FUNDIT

A.Massarente, D.Musaj, (2021) “Urban common values; The case of National Theater of Albania” AREA Magazine No/174 January-February

D.Pllumbi, D.Musaj, (2021) “Material resistance in times of Covid-19. The story of the erasure of National Theater in Tirana, Albania.” Conference proceedings abstract, CAA 2021 ANNUAL CONFERENCE, February 10-13, 2021 “Affective and Generative Dimensions in Covid 19 Activism” 10.13140/RG.2.2.23514.67521

D.Musaj, A.Kacani (2020) “Urban layers and historical footprints as a Cultural adequate housing right. Case study National Theater and Urban Villas of Tirana, Albania” Conference proceedings abstract, 9-th UBT Annual International Conference, 29-30 October 2020;  ISBN 978-9951-437-96-7 http://dx.doi.org/10.33107/ubt-ic.2020.24

D.Musaj, (2021) “Placemaking Gjirokastra Our public space is commons realm” Rethinking Gjirokastra. Can architecture and city planning stimulate hope and growth for shrinking cities? – A Project of the Joint International PhD Program IDAUP. POLIS University Albania/Ferrara University Italy; POLIS_Press (OMB series) ISBN: 978-9928-347-04-6 

D.Musaj, A.Kacani (2021) “Grass-roots resistance for tangible heritage. The case of Tirana” Conference proceedings abstract, TDW2021 International Scientific Conference ”The Post-Pandemic Right to the City”  ISBN 978-9928-347-03-9