Dhurata Shehu

Msc.

DHURATA SHEHU

Departamenti: 
Kërkimi Shkencor
Kontakt:
dhurata_shehu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Msc. Dhurata Shehu është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin e Tiranës, Fakulteti I Shkencave Të Natyrës dhe në universitete të tjera jo publike.

Edukimi: Master Shkencor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës; Bachelor në Informatikë, Universiteti i Tiranës.