Dashamir Cutra

Dr. Ing.

DASHAMIR ÇUTRA

Departamenti:
 Kërkim i Aplikuar
Kontakt:
dashamir_cutra@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

 • Inxhinjer mekanik , Fakulteti i inxhinjerise mekanike , Universiteti Politeknik i Tiranes , Viti 1977
 • Kandidat i shkencave mekanike , Fakulteti i inxhinjerise mekanike , Universiteti Politeknik i Tiranes , Viti 1987
 • Studime pasuniversitare , 1987 – 1988 , “ Ecole national superior art et industrie “ ne Strasbourg France  ( Sistemet CAPP – the computer in the aid of process planning )
 • Doktor i shkencave mekanike , Fakulteti i inxhinjerise mekanike , Universiteti Politeknik i Tiranes , Viti 1999 ( Tema : Sistemet CAPP )

EKSPERIENCA

 • 1977 – 1983 : Drejtor i teknologjise dhe i prodhimit – Kombinati i Autotraktoreve ne Tirane
 • 1983 – 1987 : Pedogog ne Fakultetin e Inxhinjerise , Universiteti Politeknik i Tiranes
 • 1987 – 1994 : Pedogog i jashtem ne Fakultetin e Inxhinjerise , Universiteti Politeknik i Tiranes
 • 1987 – 1994 : Drejtor i departamentit te teknologjise dhe te energjise ne Institutin e Studimeve Mekanike
 • 1994 – 2015 : Administrator i pergjithshem i kompanise “ Klima Plus “
 • 2015 – 2023 lektor ne Universitetin Polis .

FUSHAT E INTERESIT / LËNDET

 • Cilesia e ambjenteve te brendshme ( Cilesia e ajrit , komforti termik , Komforti vizual si dhe komforti akustik )
 • Energjite pasive dhe aktive , Arkitektura bioklimatike
 • Auditimi i energjise ne banesa dhe ne industri

AKTIVITETET / PUBLIKIMET E ZGJEDHURA

 • Kryetar i grupit shkencor per projektimin e Uzines Dinamo
 • Autor i nje sere projektesh ne fushen e teknologjive te reja per prodhimin e detaleve te ndryshme
 • Autor i nje sere projektesh ne fushen e ventilimit dhe te ajrit te kondicionuar ne nje sere objektesh rezidenciale , komerciale , kulturore dhe administrative .
 • Hartues i programit dhe i teksteve per Auditimin e energjise ne banesa dhe ne industri
 • Pjesmares aktiv dhe referues ne nje sere konferencash , seminaresh dhe workshope ne fushen e eficences dhe te auditimit te energjise ;
 • Udheheqes i shume diplomave per master shkencor si dhe per marrjen e grades shkencore “ Doktor i shkencave “ apo Phd