Blerim Nika

Ark. Ph.D.

BLERIM NIKA

Departamenti:
Kërkim i Aplikuar
Kontakt:
blerim_nika@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prej vitesh ai ka qenë i interesuar për teknologjitë e arkitekturës dhe sistemet pasive, të cilat më vonë u bënë fokusi kryesor me zhvillimin e një teze diplome për rikonstruksionin e ndërtesave industriale të braktisura në Universitetin Sapienza të Romës, Itali.

Përvoja në studion bioprojectgrop, me seli në Romë, ka qenë një zbulim kryesor në studimin e këtyre sistemeve në arkitekturë.

Angazhimi akademik ka qenë kryesisht në Studion e Teknologjisë së Arkitekturës, Gjeometrisë Deskriptive dhe Dizajnit Arkitektonik në Universitetin Polis, Tiranë.

Në 4 vitet e fundit ai ka qenë i angazhuar në Universitetin Polis edhe me kurset e Efiçiencës së Energjisë dhe Auditimit të Energjisë.

Nga nëntori 2022 mban titullin Ph.D. marrë në Universitetin Polis, Tiranë/DA Ferrara, Itali titulli i tezës

“Adaptive, Reuse. Albanian industrial heritage reuse through passive systems in architecture” https://issuu.com/polisuniversity/docs/phd_thesis_blerim_nika

PUBLIKIMET E FUNDIT

Blerim Nika, Nikolla Vesho, Aguljeln Marku, Merita Guri, “Seismic Performance Assessment of Masonry Buildings”, International Journal of Scientific Research in Civil Engineering (IJSRCE), ISSN: 2456-6667, Volume 6, Issue 3, pp.134-144, May-June.2022

Book Translation, licensed by the authors “Reinforced Concrete Design: To Eurocode 2” Mosley, W. H., Hulse, R., Bungey”/7th edition. Specifically, the translation of the chapter 12“Serviceability, durability and stability requirements”, period January 2021 – May 2021;

Inquiries on the liminality in between Raw material extraction sites and urbanized centers. Study case: The quarry in the out skirts of Sofratike. – B. Nika [Idaup Workshop publications | Volume 06 | p.222-227 | ISBN: 978-9928-347-01-5].