Armela Reka

Asistente Lektore

ARMELA REKA

Departamenti: 
Planifikim & Menaxhim
Kontakt: 
armela_reka@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

Planifikim dhe menaxhim urban, Universiteti Polis, Fakulteti i Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, 2017-2022

Landscape Architecture, Anhalt University of Applied Sciences Bernburg, Germany                                                                                   Erasmus KA+107 Mobility

(MSc. Polis University, Faculty of Planning, Environment and Urban Management, 2017-2022)

Erasmus KA+ Mobility Anhalt University of Applied Sciences, DE 2021

EKSPERIENCA

Aktualisht është asistent lektor në Universitetin POLIS

Laborante në Universitetin Polis, pjesë e njësisë kërkimore të Inovacionit (Innovation Factory)

Currently is assistant lecturer at POLIS University

Lab Assistant at POLIS University, part of the innovation research unit (Innovation Factory)

FUSHAT E INTERESIT

Politika Transporti dhe menaxhim trafiku

E interesuar rreth qytetit, qendrueshmerise dhe mjedisit.

Arkitekturë Peizazhi

Zhvillim i Strehimit Social 

Interes mbi : Tipologjitë e ndërtesave dhe integrimin e tyre në dimensionet e jetueshmërisë

Metodat e reja për zgjidhen e problemeve mbi ruajtjen e trashëgimisë kulturore, jetueshmërisë dhe mirëmbajtja e objekteve të rëndësisë së lartë.

Përparim në fushën akademike dhe zgjerim të njohurive mbi teorite e planifikimit urban. Interes për publikim e botime që I nevojiten studentëve të fushës në të cilën kam studiuar, por edhe historic e trashëgimi arkivore.

PUBLIKIME

Publikim në Habitat Polis Press “Reporting Housing Rights”  Habitat 7- “Të mbrojmë tokën për një popullsi në rritje dhe në kushtet e fenomeneve globale”

Armela Reka (2022) ”Antropizimi i Rajonit Tirane- Durres” 3rd International Scientific Conference of the Faculty of Professional Studies Alekasander Moisiu University, IJRD

AKTIVITETE

Pjesëmarrëse në disa workshope si:

17 Shtator 2019-29 Shtator 2019 -Pjesëmarrëse në Workshopin “Tirana Design Week”

“Urban Planning Scenario in Japan, Asia and Albania”

5 Tetor 2020- 10 Tetor 2020 – Pjesëmarrëse në Workshopin “Tirana Architecture Week”

“Reporting Housing Rights”

27 Shtator 2021- 10 Tetor 2021- Pjeswmarrwse nw Workshopin “Tirana Design Week”

“Resilient Cities”

24 Nëntor 2020- Via Egnatia2.0 Hackathon

“Virtual Tourism in the area of Apollonia, Fier”

Pjesë e ekipit editorial të njësisë kërkimore të serisë OMB (Observatori I Pellgut të Mesdheut)

Pjesë e ekipit organizues të AESOP