Arbër Malaj

kDr. Computer Science

ARBËR MALAJ

Departamenti: 
Kërkim i Aplikuar
Kontakt:
arber_malaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

kDr. Arbër Malaj është Kordinator Shkollës Profesionale Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike në Universitetin Polis. Arbër Malaj ka eksperience 6 vjeçare si Lektor i lëndëve të Teknologjisë së Informacionit. Ai ka dhënë mësim në Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës, Albanian University dhe Universitetin Aleksandër Moisiu Durrës.
Gjatë viteve të fundit ka plotësuar me sukses disa trajnime nga Akademia Cisco, Mathworks dhe LPI në fushat: IT Essentials, CCNA (R&S), CCNA Cyber Ops, Cybersecurity, IoT, Image and Signal Processing, Data Processing and Visualization, Linux etj.
Ai ka interes të vecantë për fushat që lidhen me teknologjinë e informacionit dhe sigurinë kibernetike.

PUBLIKIMET E FUNDIT

A. Malaj. Benefits of using Cuda technology to speed up Matlab programs.

A. Malaj. Advanced topics in the field of Information and Communication Technologies: Text Mining with Matlab.

A. Malaj, “Internet of Things: Predictions, trends and market”, Proceedings of the Fourth International
Scientific Conference “Problems and Challenges of Transformation of the Society towards Standards of the European Union Conference”, Tirana, 22 December 2017, ISSN 2520 – 0399.

A. Gorishti, G. Rexha, A. Malaj, E. Koto, “Usage of OSS in academic environments: Digitalization of the evaluation process of the academic and administrative staff from students”, Optime, Nr. 2, Tetor 2014, 213 –219, ISSN 2220-461X.