Anisa Gjini

Administrator

Anisa Gjini

Departamenti: 
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit

Kontakt: 
anisa_gjini@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Anisa Gjini ka studimet e larta në degën Financë-Bankë, në Universitetin Europian të Tiranës (UET), në vitin 2011. Më pas kryerja e studimeve të nivelit “Master”, për Ekonomi-Financë, në të njëjtën kohë. Universitet (2013). Ka trajnime të kualifikuara për njohjen dhe njohuritë e programeve profesionale si, Financa 5, Alpha dhe Kontabiliteti, si dhe është kontabiliteti për modulin e kontabilitetit aplikuar në ndërmarrje, të lidhur bilanci dhe pasqyrave të informacionit, kontabilitetit të informacionit dhe fiskalitete (Legjislacioni tatimor në RSH). Këto kualifikime janë të çertifikuara nga Infosoft SD sh.p.k. dhe nga Qëndra e Trajnimeve në Kontabilitet, Fiskalitet dhe Menaxhim. Në, gjithë vitet 2012-2013, ka punuar në studion e Auditimit “Lumturi Velaj”, në pozicionin e kontabiliste, si dhe në Depon “Ana Farm” sh.k, si specialiste financiare dhe kujdese e kontabilitetit, gjatë 2013-2014. Anisa ka punuar si specialiste ekonomike ne kompanine Novamat sh.p.k, me pergjegjsi ne tregjet e paisjeve industriale, paisje që ka pasur në fabrikat e çimentos, në TEC-e dhe në industri elektrike, vitet 2014-2016. Nga viti 2016 dhe në vazhdim, Anisa ka qënë pjesë e stafit administrativ të Universitetit Polis. është pjesë e shërbimeve të “Ndërkombëtarizimit dhe Projekteve”. Anisa gjithshtu është Administratori i Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim.

EDUKIMI

MSc. Universiteti Europian i Tiranës (UET), Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Dega: Ekonomi- Financë, 2013.