EU for Innovation

EU for Innovation in Polis University.

About The Event

EU for Innovation së bashku me Universitetin Polis patën kënaqësinë të presin Zëvendësdrejtoren e përgjithshme DG R&I, si dhe Shef Negociatoren për Horizon Europe, Znj. Signe Ratso, në mjediset e Polis dhe Innovation Factory. Ky ishte një aktivitet i organizuar në kuadrin e Takimit Ndërministror të Platformave të Ballkanit Perëndimor mbi Kulturën, Kërkimin dhe Novacionin, mbi Arsimin dhe Trajnimet, i cili u zhvillua në datat 27-28 qershor, në Tiranë.

Qëllimi i kësaj vizite ishte takimi dhe shkëmbimi me përfaqësues dhe aktorë kryesorë nga ekosistemi shqiptar i kërkimit dhe inovacionit; si dhe pjesëmarrës të H2020. Pas fjalimit të zonjës Signe Ratso, nga të pranishmit u parashtruan disa pyetje mjaft interesante, përqëndruar kryesisht në perspektivën se si vendet e vogla si Shqipëria mund të shohin shembuj të tillë në Europë si Estonia, e të ndërmarrin veprime për të spikatur për sa i përket zhvillimit të ekosistemit për kërkimin dhe novacionin dhe rritjes se kapaciteteve për të përfituar finaciarisht nga programet e BE.
Në përfundim, të ftuarit bënë një vizitë në Innovation Factory, një hapësirë e cila paraqet një shembull të suksesshëm të një projekti multi-donatorësh, ku sinergjitë ndërmjet implementuesve: GIZ (asistencë teknike) & Sida (mbështetje financiare) janë të përputhur më së miri me angazhimin njerëzor dhe financiar të përfituesit – Universitetit Polis në këtë rast. Gërshetimi i energjive ka mundësuar ndërtimin e një laboratori modern të fabrikimit: FabLab/ Makerspace. Innovation Factory i shërben jo vetëm studentëve të universitetit dhe të diplomuarve, por edhe komunitetit sipërmarrës në Shqipëri, qofshin ata start-ups apo sipërmarrës aspirues, të cilët kanë mundësi të testojnë dhe materializojnë idetë e tyre, me anë të fabrikimit dixhital, proto-tipizimit dhe printimit 3D.
European Union in Albania
EU Science & Innovation
GIZ Albania
Embassy of Sweden in Tirana

 

Location

Polis University