ERASMUS+ Days @ Universiteti Polis

IMG_20231007_124214_156
Njoftime

ERASMUS+ Days @ Universiteti Polis

Në kuadër të #Ditëve_Erasmus+, Universiteti POLIS organizoi sot aktivitetin me temë “Projektet e Erasmus+ të implementuara nga Universiteti POLIS”, ku mundësi mobiliteti përfitojnë jo vetëm stafi akademik, por edhe studentët.

#Kërkimi shkencor është një pjesë integrale dhe thelbësore e arsimit të lartë. Kësisoj, Universiteti POLIS është shumë i përkushtuar për të arritur rezultate të mira gjatë aktivitetit të tij dhe pjesëmarrjes në projekte të ndryshme shkëmbimi njohurish.

#Ky_aktivitet paraqet rezultatet e projekteve të suksesshme Erasmus+ të zbatuara, si dhe njohuritë e projekteve të vazhdueshme të marra nga kërkimi shkencor dhe puna akademike e stafit të përfshirë.

#upolis #hapësirëpërmendim #mobilitet 

#spaceforthinking #polisuniversity #erasmusplus #erasmusprogramme #exchangeprogramme