Digital Pioneers in the Transformation Era

WhatsApp Image 2023-10-22 at 11.52.41 AM
Njoftime

Digital Pioneers in the Transformation Era

Fakulteti Kërkim dhe Zhvillim i Universitetit Polis ka kënaqesinë t’ju njoftojë organizimin e Konferencës së parë Shkencore Studentore në Shkencat Kompjuterike. Konferenca ka qellim përmirësimin dhe promovimin e dijes dhe zhvillimit të kësaj disipline thelbësore. Kjo konferencë synon të sjellë bashkë përfaqësues të komunitetit shkencor të shkencave kompjuterike, duke krijuar një platformë të rëndësishme për shkëmbimin e ideve, hulumtimeve të reja dhe Risitë më të fundit në këtë fushë.

Tematikat
● Algorithms and Data Structures
● Artificial Intelligence (AI)
● Computer Graphics
● Computer Vision
● Cybersecurity
● Database Systems
● Data science
● Human-Computer Interaction (HCI)
● Networking
● Operating Systems
● Parallel and Distributed Computing
● Programming Languages
● Robotics
● Software Engineering
● Theoretical Computer Science
● Web Development
● Bioinformatics