Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve

Universiteti POLIS ka mirёpёrcaktuar “Strukturat e Pavarura” tё cilat garantojnё funksionimin dhe qeverisjen e mirё tё institucionit.

  •  Miratimi i propozimeve pёr personat që kanë aplikuar për të mbrojtur doktoraturën.

  •  Miratimi i dosjeve tё personave që kanë aplikuar për tituj akademik dhe përcjellja për procedim të mëtejshëm sipas akteve nënligjore në fuqi.

Universiteti POLIS ka “Këshillin e Përbashkët të Profesorëve” me DA, Universiteti i Ferrarës, Itali, me të cilin bashkëorganizon programe të përbashkëta të nivelit të tretë. Këshilli i Përbashkët i Profesorëve është i sanksionuar me marrëveshje institucionale midis rektorëve, dhe njohur nga ministritë përkatëse të arsimit dhe shkencës në të dy vendet. Në këtë kuadër, kapacitetet e U_POLIS për staf dhe profesoriat janë maksimale.

Antarët e Këshillit të profesorëve:

1

Prof. Sherif Lushaj

Kryetar

2

Prof. Tamara Luarasi

Anëtar

3

Prof. Besnik Aliaj

Anëtar

4

Prof. Gjergji Ikonomi

Anëtar

5

Prof. Luljeta Bozo

Anëtar

6

Prof. Thoma Thomai

Anëtar

7

Prof. Edi Hila

Anëtar

8

Prof. Pantelis Skyianis

Anëtar

9

Prof. Gazmend Haxhia

Anëtar

10

Prof.As. Xhimi Hysa

Anëtar

11

Prof.As. Kristaq Gjino

Anëtar

12

Prof.As. Santina Di Salvo

Anëtar

13

Prof.As. Veledin Cako

Anëtar