Stefano Romano

MSc.

STEFANO ROMANO

Departamenti: 
Art dhe Dizajn
Kontakt: 
stefano_romano@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Stefano Romano (Napoli, 1975) është artist dhe kurator. Ka kryer një PhD në Arkitekturë në programin IDAUP – double degree në Universitetin e Ferrarës (Itali) dhe Universiteti Polis (Shqipëri). Aktualisht është i punësuar në Universitetin Polis (Tiranë, Shqipëri) ku po jep mësim në Fakultetin e Artit dhe Dizajnit. Praktika e tij artistike eksploron kontradiktat e thella të realitetit përmes arkitekturës, konteksteve urbane dhe sociale. Qasja e tij bazohet në idenë e veprës si një proces hapësinor-kohor që shpesh herë ka nevojë për pjesëmarrjen aktive të shikuesit për t’u plotësuar. Metodologjia e punes së tij zhvillohet nëpërmjet aksioneve të përkohshme, performancave, instalacioneve, video, fotografi dhe vizatime.

Romano ka botuar në disa revista kombëtare dhe ndërkombëtare si archiDOCT| open access journal for the dissemination of doctoral research in architecture, FORUM A+P – Interdisciplinary Journal of Architecture and Scientific Environment, seria OMB. Puna e tij artistike është ekspozuar ndërkombëtarisht dhe aktualisht është gjithashtu drejtori artistik i galerive të qëndrës së artit bashkëkohor HARABEL në Tiranë.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Romano, S. (2023) “The temporal cadavre exquis, The dark side of diversity”, në Forum A+P #24 “Health and Wellbeing in the Post – Pandemic City”.
Romano, S., Perna, V. (2022) “Revolving Around “Temporality”. Contingency as a Means to Question the Stability of Space Through the Flowing of Time”, në ArchiDOCT 18, 10 (2) TEMPORALITIES.
Romano, S. (2022) “The post-phenomenological city. A rhizomatic approach to city regeneration”, në 3rd International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (URS), Tirana.
Romano, S. (2021) “The Time Agent – A hypothesis of a possible development of the city of Gjirokastra through a vital connection between buildings, public space and works of art”, në OMB Series “Rethinking Gjirokastra. Can architecture and city planning stimulate hope and growth for shrinking cities? ISBN 978-9928-4459-8-8
Romano, S. (2020) “The Resistance of Time – Time dynamics in the work of art in public space”, në Resistance – Book produced during Regional Residency Program in Tirana, Zeta Center for Contemporary Art.