Kristiana Meço

PhD.C.

KRISTIANA MEÇO

Departamenti: 
Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim
Kontakt: 
kristiana_meco@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

PhD.C. Kristiana Meço eshte Arkitekte e cila ka studiuar  MSc. Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn, Master i Shkencave në Arkitekturë dhe Dizajn Urban, Universiteti POLIS, Tiranë, Albania, 2014-2019 gjithashtu ka ndjekur studime dhe ne Shkollen  Verore te Arkitekturës Universiteti i Shkencave të Aplikuara Anhalt -BAUHAUS, Dessau, Gjermani, Qershor 2017- Korrik 2017, Master për Planifikimin dhe Promovimin e Peizazhit Kulturor, Universiteti UNIMOL, Molise, Itali, Shkurt 2018 – Korrik 2018 Erasmus + Mobility gjithashtu tani eshte pjese e studimeve te Doktoratures midis Universiteti POLIS dhe  Universitetit te Ferrares ne Itali ku gjithashtu ka studiuar 6 muaj te tjera si pjese  e PhD.Research ne UNIBA- Politecnico di Bari Mars-Korrik 2023. Ajo është e punësuar në Universitetin POLIS (Tiranë, AL) qe ne 2019  si Asistente Lektore  dhe Asistente Dekanati. Eshte pjese ne bordin Editorial Team ne Interdisciplinary Journal of Architecture and Scientific Environment Forum A+P.

Ajo ka marrë pjesë në projektin ndërkombëtar të Re-search në UNIMOL për:  “Peisazh Kulturor”, “Histori të Arbëreshëve në peizazhin kulturor të Molise”, Itali 2018. Gjithashtu ka qënë pjesë në zhvillimin e projektit: Akademia e 100+ fshatrave, organizuar nga AKPT në Universitetin POLIS, Tiranë 2018. Ka marre pjese ne shume Workshope gjithashtu eshte pjesemarrese ne Koferenca Nderkombetare mbi Arkitekturen.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Meço, K. (2023) “Concept of Materialization and Modernity” Interaction Between Modern Conservation and Modernity” Issues of Housing, Planning and Resilient Development of the Territory-Towards Euro-Mediterranean Prespectives.

Meço, K. (2023) “Preservation of Cultural Heritage in Lezha” OMB no.8. Spatial Proposalss for post Pandemic City | Issue 1 & 2

Meço, K. (2022) “Sustainability in Conservation of Cultural Heritage”. IPAU, International Conference on Architecture and Urbanism, Architectural Identity of the City.

Meço, K. (2021) “Report From Durres Earthquake” Forum A+P no.22.Interdisciplinary Journal of Architecture and Built Environment. Scientific Magazine

Meço, K. (2021 “Contemporary restoration models. Is there an alternative regarding the development of historical centres?” Tirana Design Week, Book of Abstract.