Krist Andoni

Arkitekt

KRIST ANDONI

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
krist_andoni@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Arkitekti KRIST ANDONI projekton dhe ndërton arkitektura që përdorin materiale të neglizhuara dhe zbulojnë bukurinë e botës së përditshme. Ai është arkitekti i pavarur i Associates-Studio, një ekip ndër-funksional me qendër në Tiranë që ai e udhëheq [pas vitit 2017] me djemtë e tij Endi dhe Greg Andoni. Balancimi i imagjinatës me realitetin, artin dhe shkencën, puna e tyre innovon tipologjitë, teknologjitë dhe metodologjitë për të trajtuar çështje aq të ndryshme sa ndërtimi i peizazhit deri te parafabrikimi i shtëpisë, nga artikulimi i mirë i projektimit të planifikimit deri tek ndjesa e hapësirave publike. Nga punët e tyre të hershme, të tilla si Kinematë Millenium, Selia e Union Bank, 24 Studiot News-Gazeta Shqiptare-Rash apo Hotel Dajti Belvedere, tek veprat e tyre më të fundit, duke përfshirë Apartamentet e Qendrës së Durrësit dhe BKT Durrës, çdo projekt lundron në qëllimin e pasigurt të përparimit të fushës së tyre. Nëpërmjet startupit të tyre GrAn Design, ata investohen në rritjen e cilësisë së arkitekturës ndërsa e bëjnë atë më të përballueshme duke integruar teknologjitë AI. Arkitekti Krist Andoni është i angazhuar në ndarjen e ideve dhe kultivimin e sinergjive midis botëve profesionale dhe akademike nëpërmjet mësimdhënies, leksionit dhe hulumtimit. Që nga viti 2007, ai ka shërbyer si mbajtës i një karrige universiteti në Dizajn Arkitekturor dhe Studio Profesional në POLIS UNIVERSITY Tiranë. Gjithashtu më parë, ka shërbyer si drejtor në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit ku ishte i ngarkuar për trashëgiminë e arkitekturës kulturore dhe turizmin kulturor [në 2007-2009]. Mbi të gjitha, ai është një pune-bërës, i cili vepron në vend se thjesht të flasë, i angazhuar qe te beje edhe idete poetike,  të ndodhin.