Klejda Hallaçi

Msc.

Klejda Hallaçi

Departamenti: 
Kërkimi Shkencor
Kontakt:
klejda_hallaci@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Klejda Hallaçi (Gjirokastër, 2000) është asistente lektore pranë Universitetit Polis, në Departamentin e Kërkimit Shkencor. Pas përfundimit të studimeve Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike dhe Informatike ka dhënë kontributin e saj në një kompani Machine Learning si Data Scientist. Kërkimi shkencor ka qenë gjithmonë një prioritet dhe sot ajo jep kontributin e saj duke edukuar frymën e shkencës dhe trendet e fundit teknologjike në Fakultetin e Kërkim Zhvillimit.