Kejsi Veselagu

kDr.

KEJSI VESELAGU

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt:
kejsi_veselagu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Kejsi Veselagu ka përfunduar studimet universitare në Universitetin Polis në Masterin e integruar të Arkitekturës dhe Dizajnit Urban. Para diplomimit, ajo punoi në studion METROpolis. Menjëherë pas përfundimit të diplomimit, ajo iu bashkua Universitetit Polis në atë që tani është roli i saj aktual si asistente pedagoge në Departamentin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë. Në këtë cilësi, ajo ka qenë e angazhuar në mënyrë aktive si në mësimdhënie ashtu edhe në kërkime shkencore, duke kontribuar në projekte kërkimore të vazhdueshme brenda departamentit.

Paralelisht me këtë, ajo kompletoi dhe programin e Masterit Ekzekutiv në Restaurim, Konservim dhe Valorizim te Trashegimise Kulturore, një nismë bashkëpunimi mes Universitetit Polis dhe Universitetit të Ferrarës. Ky master e pajisi me një kuptim të specializuar të restaurimit arkitektonik, i cili plotësoi interesat e saj kërkimore. Hulumtimi i saj fokusohet jo vetëm në trashëgiminë dhe kujtesën, por kryesisht në teorinë, filozofinë dhe hapësirën arkitekturore.

Tashmë është pjesë e ciklit te XXXIX te IDAUP, Doktoratura Ndërkombëtare në Arkitekturë dhe Planifikim Urban, organizuar nga Universiteti i Ferrarës dhe Universiteti Polis. Tema që ajo eksploron përmes doktoratës së saj ka të bëjë me marrëdhënien midis formës dhe joformës dhe si të materializohet jomaterialja përmes konceptit të stereotomisë.