Kejsi Veselagu

Asistente Lektore

KEJSI VESELAGU

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt:
kejsi_veselagu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Asistente lektore në Universitetin Polis, që nga tetori i 2022, në Fakultetin e Arkitekturës dhe Dizajnit, Departamenti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë. Diplomuar në universitetin Polis në vitin 2022 për Arkitekturë dhe Dizajn Urban, përgjatë 5 viteve të studimeve vlerësohej për qasjen e ndjeshme ndaj hapësirës dhe aftësinë për ta përcjellë këtë të fundit në koncepte kreative arkitekturore me një stil të dallueshëm. Ne vitin 2021 studioi për një semester në Hochschule Anhalt, Dessau, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus+, përgjatë të cilës u thellua në njohuritë mbi Generative Design.

Aktualisht është fokusuar në fushën kërkimore ku kërkon të bashkojë qasjen teorike me zgjidhjet praktike përmes studimet në një Master Ekzekutiv të Restauros, ku hulumton në ndërthurjen e shtresëzimeve të memories me qasjet bashkëkohore që synojnë drejt valorizimit të trashëgimisë kulturore.

Përpos arkitekturës ajo gjithashtu ka punuar si një piktore profesioniste për më shumë se shtatë vjet në stilin e realizmit.