Fatjona Lorja

MSc.

FATJONA LORJA

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
fatjona_lorja@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Msc. Fatjona Lorja është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor.
Ka punuar si zhvilluese web dhe specialiste e marketingut dixhital prej më se 3 vitesh. Është angazhuar gjithashtu si lektore part-time për trajnimet profesionale informatike.

EDUKIMI

Master Shkencor në Shkenca Kompjuterike të Aplikuara, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës.
Bachelor në Sisteme Informacioni, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës.

FUSHAT E INTERESIT / LËNDËT

  • Web programming
  • Gjuhë Programimi – Java
  • Hyrje në Telekomunikim dhe Rrjetet Kompjuterike
  • Sistemi i Menaxhimit të të Dhënave
  • Algoritmet dhe Komplekset

AKTIVITETE / PUBLIKIME TË ZGJEDHURA

Moderatore e Workshop Smart Technology me teme: “Dizenjimi dhe zhvillimi i nje Website permes sistemeve CMS” – 25 Shkurt 2023.
Pjesemarrese ne “HPC & WBC Network Workshop” – 17 Nentor 2022.
Pjesemarrese ne panairin “Energy, Construction & Green Economy 2022 Trade Fair” – 11 Nentor 2022.