Erilda Muka

Phd.C

ERILDA MUKA

Departamenti: 
Kerkimit te Aplikuar
Kontakt:
erilda_muka@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Erilda Muka(Tirane, 1998) është inxhiniere dhe kandidate per studimet doktorale në fushen “Computer-aided engineering and Computer-aided design systems” in the department “Technology and Management of Communication Systems”. ne Bullgari ne Universiteti Teknik i Sofies. Gjatë studimeve master, ajo ka qenë Teaching Assistant me burse te plote dhe me pas Asistent Lektore ne Universitetin Epoka, ku ka dhene mesim ne seminare dhe laboratore te lendeve: Analize Matematike 1 & 2, Analize Numerike, Qarqet elektrike dhe Elektronike, Teoria e Fushes Elektromagnetike, Elektronike Dixhitale, Dizanj Dixhital.

Aktualisht është e punësuar në Universitetin POLIS (Tiranë, AL), si Lektore ne lenden e Rrjetave Kompjuterike dhe Asistent Lektore ne lenden e Sistemeve Operative. Gjate dy viteve te fundit ka punuar si Asistent Lektore ne Albanian University ne lendet: Teori Rrjetash, Rrjeta Telematike, Elektroteknika 1 & 2, Bazat e programimit, Perpunim Numerik i Sinjaleve.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Cognitive Health Reflection to Keto Diet Attitude with Machine Learning Clustering
G Imeraj, E Muka, M Ali, AO Topal, M Zenuni, K Marçinaj
2021 International Conference on Computing, Networking, Telecommunications, published on IEEE

A Comparative Study of Hacking Tools for Android Devices
E.Muka, M.Ali , 3-rd ICITTBT 2023 Conference