Emanuela Toto

Dr.

Emanuela Toto

Departamenti: 
Mjedis
Kontakt: 
emanuela_toto@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Emanuela Toto ka studiuar ne Itali ne Universitetin Politeknik te rajonit Marche. Ka mbaruar bachelor dhe master shkencor me rezultate maksimale. Ne vitin 2020 ka marre dhe graden Doktor i Shkencave. Dr. Emanuela Toto ka experience te gjate pune me organizata kerkimore nderkombetare dhe ka implementuar mbi 10 projekte te financuara nga BE dhe UN. Projektet e implementuara perfshijne Shqiperine, vendet e tjera te Ballkanit dhe Italine. Dr. Emanuela Toto ka marre pjese ne shume konferenca, workshope etj. ne te cilat ka qene prezantuese, trajnuese, convener, co-convener dhe speaker. Eshte angazhuar gjithashtu ne organizata te ndryshme vullnetare dhe eshte vleresuar nga autoritetet me leter reference per ndihmen pas termetit te 2019 per realizimin e Post-Disaster Needs Assessment (PDNA). Dr. Emanuela Toto disponon certifikata te ndryshme dhe flet anglisht dhe italisht.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Toto, E., Massabò, M. (2014), Libri “Historical collection of disaster loss data in Albania”.
Numri i faqeve: 80. ISBN/ISSN: 9788890606847.