Arjola Sava

Asistente Lektore

ARJOLA SAVA (GJEÇI)

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
arjola_sava@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

Arjola Sava (Gjeçi) nisi studimet e saj në Universitetin Politeknik të Tiranës , Fakulteti I Arkitekturës dhe Urbanistikës . Më vonë u diplomua në Universitetin Polis me një Master Shkencor në Arkitekturë dhe Dizajn Urban .

EKSPERIENCA

Arjola , gjatë studimeve të saj të para në vitin 2016 , u përfshi në një internship Profesional të organizuar në Bashkinë Durrës , ku dhe u njoh me plane Urbanistike të qytetit si dhe legjislacionet rreth tyre . Më vonë , punoi përreth 3 vite si Arkitekte interieri në nje firmë lokale , ku dhe fitoi aftësi në krijimin e vizatimeve skematike , detajimin e tyre , krijimin e dokumentave konstruktive si dhe renderizim .
Në vazhdim të internshipit dhe experiencës në punë , ajo ka marrë pjesë në disa Workshop-e , ndër të cilat ja vlen të përmenden : në 2018 pjesëmarrje dhe përmbushje suksesshëm një kurs studimi të titulluar “ Imagjinata e Arkitekturës “ mbajtur online
nga Harvard University . Në 2020 ishte pjesmarrëse në Workshopin WSHP TAW “Arkitektura e Turpit“ , organizuar nga Universiteti Polis .
Në Shtator te vitit 2022 ajo dha kontributin e saj në programin e integruar për zhvillim rural “100 Fshatrat” .
Që prej Mars-it 2022 , ajo është asistente lektore në Universitetin Polis në Departamentin Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi si dhe Art dhe Dizajn .
Aktualisht po ndjek studimet pasuniversitare në Masterin Ekzekutiv në Restaurim , Konservim dhe Valorizim të Trashëgimisë Kulturore.

FUSHAT E INTERESIT / LËNDËT

Aktualisht , lëndët që jep mësim në Polis si lektore janë: Gjeometri Deskriptive , dega Arkitekturë , viti I parë. Gjeometri Deskriptive , dega Inxhinieri Ndërtimi , viti I parë .
Asistent Lektore ne lenden Analizë Territori dhe Vendbanimi , dega Arkitekturë , Planifikim dhe Menaxhim Urban , viti I parë .