Arjola Sava

MSc.

ARJOLA SAVA

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
arjola_sava@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Arjola Sava (1992), arkitekte në Arkitekturë dhe Dizajn Urban, ka përfunduar studimet në Masterin Ekzekutiv në Restaurim, Konservim dhe Valorizim të Trashëgimisë Kulturore – Universiteti Polis në bashkëpunim me Universitetin e Ferrarës. Aktualisht është e punësuar në Universitetin POLIS (Tiranë, AL) ku dhe jep kontributin e saj në lëndë të ndryshme si dhe aktivitete në funksion të përçimit të njohurive bazuar në fushat e interesit. Gjatë studimeve, ajo ka qenë pjesëmarrëse në disa Internshipe dhe Workshope si brënda, po ashtu dhe jashtë vendit. Gjithashtu ka një eksperiencë prej më tepër se 3 vitesh në projektim, bashkëngjitur këtu dhe puna në programin e integruar për zhvillim rural “100 Fshatrat”. Gjatë kësaj periudhe ka shfaqur interes dhe ka qenë pjesë në grupe pune të Konkurseve të ndryshme Nderkombëtare.