Anisa Hajdari

Juriste

ANISA HAJDARI

Administrator i FPMMU
Kontakt:
anisa_hajdari@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

Avokat i licensuar, Dhoma Kombëtare e Avokatisë e Republikës së Shqipërisë

Msc. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti Publik 2015

Bsc. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë 2013

EKSPERIENCA

Ajo ka punuar si Specialiste Juriste pranë Drejtorisë së Menaxhimit dhe Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Elbasanit.

Aktualisht është Juriste pranë Zyrës Juridike të Universitetit Polis.

Administratore Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban.

AKTIVITETE / PUBLIKIME TE ZGJEDHURA

Anisa Hajdari ka një eksperiencë 7 vjeçare në fushën juridike. Karrierën profesionale e ka filluar si Speciliste Juriste pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Elbasan ku ka dhënë kontributin e saj në administrimin e Burimeve Njerëzore, ka ndjekur proceduren e rekrutimit të stafit të ri, hartimin e kontratave të punës për stafin administrativ, mbante korespondencën me institucione të tjera, etj.

Në vitin 2017 është paisur me licensën e Avokatit nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë Tiranë. Ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në Departamentin Publik. Pranë këtij Fakulteti ka përfunduar dhe studimet e ciklit të parë Bachelor.

Nga viti 2021 e në vazhdim punon pranë Universitetit POLIS si Juriste pranë Zyrës Juridike të Universitetit si dhe Administratore e Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban.