Kristaq Gjino

Prof. Asoc. Dr.

KRISTAQ GJINO

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
Kristaq_gjino@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prof. Asoc. Dr.  Kristaq GJINO  ka rreth 35 vjet përvojë akademike. Ai ka qënë i punësuar me kohë të plotë pranë Fakultetit te Shkencave të Natyres deri në vitin 2019, duke qënë lektor kryesor në lëndët Analizë Matematike dhe në atë të Teorisë së Funksioneve të Variablit Kompleks në degët Matematikë, Matematikë e Aplikuar dhe Informatikë. Në vazhdim punon me kohë të pjesëshme pranë ketij fakulteti. Që prej virit 2006 është lektor i lëndës së matematikës pranë Universitetit Polis, në degët Arkitekturë, Planifikim, Mjedis, Inxhineri Ndërtimi dhe Shkenca Kompjuterike, duke qënë një nga pedagogët më të vjetër të ketij universiteti.