Kejsi Veselagu

Asistente Lektore

KEJSI VESELAGU

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri
Kontakt:
kejsi_veselagu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Asistente pedagoge e re në Universitetin Polis. Mjaft e përkushtuar gjatë viteve të saj studentore, ajo shpesh vlerësohej për qasjen e ndjeshme ndaj hapësirës dhe aftësinë për ta përcjellë këtë të fundit në koncepte kreative arkitekturore me një stil të dallueshëm. Aktualisht kërkon të bashkojë qasjen teorike me zgjidhjet praktike përmes kërkimeve të vazhdueshme dhe përmirësimit të teknikave të ndryshme të fokusuara si në mjetet tradicionale ashtu edhe në ato dixhitale. Ajo gjithashtu ka punuar si një piktore profesioniste për më shumë se shtatë vjet duke u përqendruar në stilin e realizmit, ndërkohë që së fundmi po ua mëson këtë aftësi dhe talenteve të reja.