Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik

we are hiring
Punesim

Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë staf Akademik me kohë të plotë në Programet e Studimit Bachelor dhe Master Shkencor në Shkenca Kompjuterike

KRITERET KUALIFIKUESE

  • Minimalisht gradë MSc në fushën e Shkencave Kompjuterike (Prioritet do t’ju jepet kandidatëve me grade shkencore PhD)
  • Përvojë në mësimdhënie;
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
  • Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • CV (Curriculum Vitae),
  • Letër Interesi,
  • Diplomë (të skanuara),
  • Tituj/Grada Shkencore,
  • Kualifikime të tjera.

Aplikimet mund të dërgohen në adresën e mëposhme:
E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Popular tags