Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik

5
Punesim

Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë:

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike dhe Bachelor në Shkenca Kompjuterike


PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Universiteti POLIS nëpërmjet këtij njoftimi kërkon të punësojë:

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike dhe Bachelor në Shkenca Kompjuterike


KRITERET KUALIFIKUESE

  • Gradë Shkencore Doktoraturë në fushën e Shkencave Kompjuterike;
  • Përvojë në mësimdhënie;
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
  • Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • CV (Curriculum Vitae),
  • Letër Interesi,
  • Diplomë (të skanuara),
  • Tituj/Grada Shkencore,
  • Kualifikime të tjera.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME