Dhurata Shehu

Msc.

DHURATA SHEHU

Departamenti: 
Kërkimi Shkencor
Kontakt:
dhurata_shehu@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Msc. Dhurata Shehu është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor, Shkolla e Shkencave Kompjuterike. Ajo ka dhënë mësim në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dhe në disa universitete të tjera jo publike. Tashmë kontribuon në Universitetin POLIS edhe si kërkuese shkencore ku po kryen studimet “Doktorale” pranë U-Polis dhe Universitetit të Ferrarës Itali. 

Edukimi: “Master Shkencor” dhe “Bachelor” në Informatikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Dhurata ka më tej një sërë specializimesh profesionale online, si dhe ekspozime e mobilitete profesionale në Itali, Kosovë, Maqedoni. Ajo ka marrë pjesë në një sërë workshopesh dhe konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare.
FUSHAT E INTERESIT / LËNDËT
Programimi në ueb
Dizajn multimedial
Programim ne C#
Sistemi Operativ
Algoritmet dhe komplekset.

PUBLIKIME TË FUNDIT

“International Journal of INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING Support Allergic Patients, using Models Found by Machine Learning Algorithms, to Improve their Quality of Life”, Publikim, Dhurata Shehu, Ana Ktona, Anila Mitre, Denada Xhaja.