Pozicion Vakant – Staf Akademik ne Inxhinieri Ndertimi

staf akademik - inxhinieri ndertimi
Punesim

Pozicion Vakant – Staf Akademik ne Inxhinieri Ndertimi

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë:
Staf Akademik me kohë të plotë në Programet e StudimitBachelor dhe Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi

KRITERET KUALIFIKUESE

  • Minimalisht gradë MSc në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit (Prioritet do t’ju jepet kandidatëve me grade shkencore PhD)
  • Përvojë në mësimdhënie;
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
  • Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • CV (Curriculum Vitae),
  • Letër Interesi,
  • Diplomë (të skanuara),
  • Tituj/Grada Shkencore,
  • Kualifikime të tjera.

Aplikimet mund të dërgohen në adresë e mëposhtme:
E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Popular tags