Andia Vllamasi

MSc.

ANDIA VLLAMASI

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
andia_vllamasi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Msc. Andia Vllamasi është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor.
Ka punuar si specialiste data entry/digitalizim te te dhenave te llogarive bankare per rreth 2 vjet. Gjithashtu ka punuar ne projekte individuale si zhvilluese web frontend me teknologjite React JS, TS.

EDUKIMI

Master Shkencor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës;
Bachelor në Informatikë, Universiteti i Tiranës.

FUSHAT E INTERESIT / LËNDËT

  • Java
  • Strukture te Dhenash
  • Inxhinieri Software
  • C#

AKTIVITETE / PUBLIKIME TË ZGJEDHURA

Pjesëmarrës në Panairin “Energy, Construction & Green Economy 2022” – 11 nëntor 2022
Workshop Smart Technology me teme: “Dizenjimi dhe zhvillimi i nje Website perms sistemeve CMS” – 25 Shkurt 2023