Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Text Resize

-A A +A

Më datë 17 Maj në orën 19:00, Universiteti Polis organizon një festë për ribashkimin e shoqatës se Polis Alumni bashkë ne stafin.

Me rastin e “Ditës së Tokës”, studentët dhe stafi i Universitetit Polis organizuan një aktivitet për mbjelljen e pemëve, pastrimin e pyllit dhe bregut të liqenit nga mbetjet e ngurta urbane, ne zonën e liqenit të Sharrës. 

 

 

Sot më datë 18.04.2017, Universiteti POLIS mori pjesë në një takim ekspertësh të fokusuar në punësimin e të diplomuarve në Ballkanin Perëndimor, aktivitet i organizuar nga Perform në ambientet e UET.
 
bodrum escort