Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Text Resize

-A A +A
Universiteti POLIS shpall listat e fituesve që kanë përzgjedhur një nga programet e mëposhtme në portalin e Maturës Shtetërore për vitin akademik 2017-2018, në Raundin e Dytë:
 

Universiteti POLIS shpall listën e kandidatëve fitues për raundin e parë të aplikimeve në portalin e Maturës Shtetërore që kanë zgjedhur programet e U_POLIS për vitin akademik 2017-2018.

Universiteti POLIS njofton të gjithë kandidatët që kanë bërë aplikimin për vitin akademik 2017-2018 nëpërmjet formularit onlinë në Portalin e Maturës Shtetërore se në datat 11, 15 dhe 21 gusht, do të zhvillojë testin e pranimit pr

Universiteti POLIS shpall listat e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore për të vazhduar studimet në vitin akademik 2017-2018.

Universiteti POLIS njofton të gjithë kandidatët me shtetësi të huaj se mund të paraqiten për të aplikuar në një nga programet e mëposhtme deri në datën 24 gusht 2017.
bodrum escort